4* i k; J 'Jfe m Santpoo r- !Mlfc m r Bleek en Hoven in 2001. foto J. Morren. - W& W,'J - |U. J f w De bovengenoemde hardstenen grenspaal, foto J. O. Baron Perceel 390 is de meest voor de hand liggende plek waar de blekersgebouwen en/of het herenhuis gestaan zouden kunnen hebben. gij de woning op het voormalige Bleek en Hoven en op de heuvel bij de vijver in het Burgemeester Rij- kenspark staat nog een oude hardstenen grenspaal waar op aan een zijde de letters BEH staan (Bleek en Hoven) De overgebleven hekpijler van het voormalige Bleek en Hoven, foto J. Morren 2007 en op de andere zijde SEB (Spaar en Berg). Op de beide palen is een vrouwenfiguur afgebeeld waarvan de armen en de in elkaar gestrengelde benen in spiraalvorm ein digen. Beide palen staan niet meer op hun oorspronkelijke plek. De stenen grenspalen hebben ooit als stoepstenen dienstgedaan bij een woning, de vierkante gaten waarin de ijzeren verbindingstaaf tussen de stoepsteen en de woning heeft gerust, zijn nog zichtbaar.43 Jn het landschap zijn nog veel perceelgrenzen van vóór 1832 bewaard gebleven. Deze zijn met een pijl aange geven in de afbeelding op de volgende bladzijde. Opvallend is de steile helling die langs de Wüstelaan ligt ter hoogte van Bleek en Hoven. Zoals eerder ver meld heeft het landschap hier oorspronkelijk geleidelijk aan afgelopen. De helling moet ontstaan zijn door afgra ving van land, mogelijk na 1880 omdat de percelen ter plaatse toen nog vermeld werden als bouwland. In bouwland is geen steile helling te verwachten. Nog altijd biedt de open doorkijk ter hoogte van deze helling, tussen het bos van Spaamberg en de restanten van de woonbuurt de Elta, een fraai uitzicht op de voor malige Leckpolder. Zo blijven na eeuwen verandering in landschap en be bouwing ook nu nog sporen zichtbaar van een bewogen maar ook boeiend verleden. december 2004 Met dank aan Wim Bosman uit Santpoort-Zuid. 12 *rt. b| g - feA.\ K -O. "VE 'P. i'-. ij v isiB Vb f - -'Jr i r 'p' V..A /S De grootste omvang van de blekerij en hofstede Bleek en Hoven weergegeven in de topografische kaart uit 1983. De pij len geven de nog bestaande perceelgrenzen aan, die dateren van vóór 1832. Kaart Topografische Dienst. 1 Droogberg (een periode gedeeld met de blekerij Spaamberg) 2 Droogberg 3 Voormalige Heijltgen van Daelensloot, nu vijver 4 Voormalig tuinmanshuis/boerderij 5 Notweg, later de Uitendaalstraat 6 Vaart naar de Delft 13 f 9 W V-i .-r-'.; -A;.'. _f^ -; j i-_ - l'v" J—» .r- lionspar 'én v 1 LrxAti portterrem

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2007 | | pagina 8