BRONVERMELDING Afkortingen: AVK, Archiefdienst voor Kennemerland Haarlem. RANH, Rijksarchief Noord-Holland Haarlem. ORA, oudrechtelijk archief. Voornoemde archiefdiensten zijn opgegaan in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. 1 S.CRegtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis der Haarlemmer bleekerijen, 's-Gravenhage 1936 blz. 7 t/m 40. 2 Drs. Freek Baars, Drs. Herman Kaptein en Drs. Floris Mulder, Haarlem ging op wollen zolen, Schoorl 1995, blz. 89 en 90. 3 S.C Regtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis der Haarlemmer bleekerijen, 's-Gravenhage 1936 blz. 230 t/m 235. 4 S.C Regtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis der Haarlemmer bleekerijen, 's-Gravenhage 1936 blz. 37. 5 AVK, Notarieel Velsen, inv. nr. 7 fo. 273. 6 J. Morren, Vier eeuwen Spaamberg, De Zandpoort, orgaan van de Stichting Santpoort, Santpoort 1994 blz. 7,9,31 t/m 45. 7 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 956 fo. 2v. 8 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 956 fo. 111 v. 9 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 957 fo. 70r. 10 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 957 fo. 78r. AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 958 fo. 147r. AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 43v. 11 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 284v. 1- S.C. Regtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis der Haarlemmer bleekerijen, 's-Gravenhage 1936 blz. 149 t/m 159. 13 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 960 fo. 104v en 105r. 14 AVK, Oudnotarieel Haarlem inv. nr. 168 fo. 30 en ORA. Velsen inv. nr. 960 fo 13 Or en 147v. 15 S.C. Regtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis der Haarlemmer bleekerijen, 's-Gravenhage 1936 blz. 118 en 146. 16 J. Morren, Vier eeuwen Spaamberg, De Zandpoort, orgaan van de Stichting Santpoort, Santpoort 1994 blz. 8 en 9. 17 S.CRegtdoorzee Greup-Roldanus, Geschiedenis de Haarlemmer bleekerijen, 's-Gravenhage 1936 blz. 70. 18 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 960 fo. 159ren 159v en inv. nr. 961 fo. 21r. 19 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 961 fo. 52v. 20 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 965 fo. 13 lr. 21 Nationaal Archief, Financie van Holland, Gaardersboek der verponding Velsen toegangs nr. 525, inv. nr. 5. 22 AVK. ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 127v. AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 1011 akte 75. 23 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 1014a akte 12. 24 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 104v t/m 107r. 25 AVk, ORA. Velsen, inv. nr. 1014b akte 66. 26 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 109r. -7 AVK, Oud archief Spaamberg nr. 34, Velsen geen inv. nr. J. Morren, Vier eeuwen Spaamberg, De Zandpoort orgaan van de Stichting Santpoort, Santpoort 1994 blz. 31 t/m 45. 28 AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 125r en Oudarchief Spaamberg nr. 25, Velsen geen inv. nr. Notarieel archief Velsen, inv. nr. 85 akte 78. 14 RANH, kadastrale leggers Velsen art. 135, 271,465. AVK, Oud archief Spaamberg nr. 22, Velsen geen inv. nr. en ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 130r. AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 13 lr. RANH, kadastrale leggers Velsen art. 1691 en 5653. AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 128v. AVK, ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 129r. 29 AVK, Oud archief Spaamberg nr. 36, 40 en 44, Velsen geen inv. nr. 30 AVK, Kennemer Atlas, kadastrale minuutplans 1832 door F.J. Nautz. RANH, De kadastrale Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel Velsen. 31 RANH. Kadaster Velsen, art. 135 en 271. 32 AVK. Notarieel archief Velsen, inv. nr. 85 akte 78. 33 RANH. Kadaster Velsen, art. 465, 677 en 724. 34 RANH. Kadaster Velsen, art. 465, 1244, 1245, 1252 en 1329. AVK, Oud archief Spaamberg nr. 101, Velsen geen inv. nr. 35 RANH. Kadaster Velsen, art. 465, 1245 en 1691. 36 RANH. Kadaster Velsen, art. 1691 en 5653. 37 AVK. Notarieel archief Velsen, inv. nr. 135 akte 111. 38 Joke van der Aar en Siebe Rolle, Santpoort twee dorpen in de schaduw van Brederode, Haarlem 1990 blz. 132. 39 RANH. Kadaster Velsen, art. 7102. 40 Joke van der Aar en Siebe Rolle, Santpoort twee dorpen in de schaduw van Brederode, Haarlem 1990 blz. 63 en 64. C. Rings en andere. Duin en Kruidberg, De contacten tussen de Cremers en Antony Fokker, Haarlem 1998, blz. 167. 41 Informatie van Petrus Antonius Maria Handgraaf oud bewoner van het voormalige Bleek en Hoven, overleden in 1998. Overlijdensadvertentie IJmuider Courant 7 maart 1998. 42 Informatie van Petms Anthonius Maria Handgraaf. 43 Joke van der Aar en Siebe Rolle, Santpoort twee dorpen in de schaduw van Brederode, Haarlem 1990 blz. 207. 15

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2007 | | pagina 9