Geraadpleegde archieven voor bovenstaande twee hoofdstukken - Noord-Hollands Archief, Haarlem: - Adresboeken Velsen 1931, 1942, 1943, 1952, 1959, 1962, 1965, 1968 en 1973. - Ambachtsbestuur van Velsen, inv. nr. 112G fo. 47, inv. nr. 113G fo. 61 en 62, inv. nr. 114G fo. 71 en 72, inv. nr. 115G fo. 47 en 48, inv. nr. 116G fo. 57, 58 en 64, inv. nr. 118G fo. 38, inv. nr. 119 fo. geen. - Doop, trouw en begraafboeken van de gemeente Velsen 18e en 19e eeuw. - Landelijke database voor het uitzoeken van een stamboom, website WWW.GENLIAS.NL. - Historische foto's en kaarten. Website WWW.WATWASWAAR.NL. - Hypotheek 4, inv. nr. 7460 akte 76, inv. nr. 7580 akte 19, inv. nr. 7608 akte 57, inv. nr. 8375 akte 3, inv. 8414 akte 109, inv. nr. 8944 akte 23, - Oudrechterlijk Archief Velsen, inv. nr. 920 fo. 121v en 122v, inv. nr. 921 fo. 273r, inv. nr. 922 fo. geen, inv. nr. 961 fo. 232v, inv. nr. 962 fo. 68 en 99r, inv. 963 fo. 148ven 149r, inv. nr. 964 fo. 151r, 156r, 193ren 205r, inv. nr. 965 fo. 135v,265v,266v,267ren267v, inv.nr. 968 fo. 19v,35ren70v, inv. 969fo.214ven215v, inv. nr. 970fo. 69r, 96v en 97r, inv. nr. 971 fo. 66v, inv. nr. 972 fo. 25v, 36v, 4 lr, 184v, 186v, 195v en 196r, inv. nr. 973 fo. 33v, 34v, 39v en 167v-168v, inv. nr. 974 fo. 6v, 12r, 101 v en 103v, inv. nr. 975 fo. 32r, 55r, 59r, 89v, 93v, 115r, 117v en 120v, inv. nr. 977 fo. 10. - Stadsarchief van Haarlem, loketkast 7-10-8, 7-13-8-8, 7-13-8-46, 7-2-10-1, 7-10-7, 7-13-7-C, 7-14-16-mm, 7-10-8 en 2-11-4-1, grote lade 6-2-3, 5-1-XXX en 3-FF, 6-3. De tennisbaan op de voormalige bleekvelden van kleerblekerij no. 63. Foto J. Morren, 2008 het wordt gesloopt. Het huis op de blekerij Middenvaart valt vóór 1969 eveneens aan sloop ten prooi. Het kan toorgebouw en de garages worden rond 1980 afgestoten door het elektriciteitsbedrijf; ook hier zal de sloopkogel toeslaan. Na de afbraak van wasserij Hokatex volgt in het begin van deze eeuw op de vrijgekomen terreinen van Hokatex, Middenvaart én de Kleerblekerij de bouw van een kleine woonwijk met daarin de wegen Hendrik van der Graaflaan en Hoek en Vaartlaan (wasserij Ho katex was gevestigd op de plaats van de voormalige ble kerij Hoek en Vaart). De wijk krijgt de toepasselijke naam 'Blekershoek". Het sportcomplex bestaat nog al tijd, draagt nu de naam Tennispark Binnenduin en is in gebruik bij L.T.C. Bloemendaal. De Lawn Tennis Club is opgericht in 1946. Zij huurt vanaf 1988 de zes banen van de gemeente Bloemendaal(huidige eigenaarjen van af 1992 bestaat er een erfpachtregeling. 24 - Kadaster, de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel 1832 Bloemendaal en Velsen. - Kadaster, de minuutplans door F.J. Nautz 1832 Bloemendaal sectie A, later F en Velsen sectie F. - Kadaster, de Kadastrale wijzigingskaarten fiche 05-179 sectie F 3 Bloemendaal, fiche 23 sectie F blad 2 Velsen. - Kadastrale Leggers Velsen, art. 85, 91, 96, 909, 973, 110, 169, 198, 233, 328, 359, 366, 536, 410, 420,440, 493, 918, 1028, 1091, 1300, 1375, 1377, 1385, 1475, 1386, 1388, 1410, 1613, 1654, 1722, 1804, 1805, 1828, 2197, 2368, 2852, 3141, 3338, 3376, 3377, 3378, 3382, 3383, 3389, 3478, 3479, 3480, 3505, 3510, 3727, 3743, 3754, 3808,3826,3892,4187, 4218,4443,47415423,5643,6067,7540,8113,8117,8164,8280,9250,10409,11182, 11888, 11943, 11945, 12720, 13133 en 16020. - Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 9 akte 16, inv. nr. 11 akte 40 en 46, inv. nr. 12 akte nr. 42, 48 en 66, inv. nr. 13 akte 31inv. nr. 17 akte 6 en 28, inv. nr. t8 akte 23, inv. nr. 19 akte 21 en 60, inv. nr. 20 akte 68,9,38 en 97, inv. nr. 21 akte 19, 20 en 95, inv. nr. 22 akte 41 en 75, inv. nr. 24 akte 53, inv. nr. 25 akte 53, inv. nr. 26 akte 30, 31 en 40, inv. nr. 27 akte 2, 12 en 16, inv. nr. 28 akte 30 en 31, inv. nr. 29 akte 61. - Nationaal Archief Den Haag: - Financie van Holland, toegangsnr. 528 inv. nr. 5. - Genealogische website Toelichting: in de genoemde inventarisnummers in het Oud Rechtelijk Archief van Velsen zijn vele andere folionum mers geraadpleegd om de blekerijen langs de Jan Gijsenvaart op rij te lokaliseren. Geraadpleegde literatuur - 'Santpoort twee dorpen in de schaduw van Brederode', Haarlem, 1991. Auteurs Joke van der Aar Siebe Rolle, - "De Santpoort" nr. 19- najaar 2006, uitgave van de Stichting Santpoort, Jos Diekstra, Zicht op boeken en gebou wen, Lisa Kuitert, Mea Verwey en haar stokpaardjes, Hans Visser Middenduinerweg 2, Het huis van een Sant- poortse uitgever en Dirk Peereboom en familie. - Morren J. Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen, deel 1 Santpoort, Huizen 2001. - Regtdoorzee Greup-Roldanus S.C., Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen, 's-Gravenhage, 1936. - Verdam J., Middelnederlandsch handwoordenboek, 's-Gravenhage, 1932. 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 14