Inhoud Bestuur Stichting Santpoort: E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter tel. (023)-5382640 T.C. Smakman, vice-voorzitter tel. (023)-5372667 secretaris: vacature G. van't Hof, penningmeester Secretariaat/correspondentie: Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid Postgiro: 3606774 Redactie: L. Baron-Verhulst J. Diekstra Lay-out: J.H. Beelen Druk: Grafisch Centrum Comegge bv, Velserbroek Stichting Santpoort 2008 Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen uit deze uitgave is vooraf de schriftelij ke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding voorkant: Foto van familie Klauwers voor hun huis op Middenvaart ca 1880. Afbeeldingen achterkant (links van boven naar beneden): Pinus sylvestris, grove den: a. habitus, b. lot met winterknoppen, c. bundeltje naalden d. rijpe kegel Pinus nigra, zwarte den met 2 hoofdtypen: Pinus nigra var. nigra, de Oostenrijkse den: e. habitus,/, lot met naalden, g. rijpe kegel Pinus nigra var. maritima, de Corsicaanse den: h. habitus, i. lot met naalden Pinus pinaster, zeeden: f. habitus, g. lot met vrouwelijke zomerknoppen, h. bundeltje naalden, i. Kegel Voorwoord2 Bestuur Stichting Santpoort In memoriam3 Bestuur Stichting Santpoort De blekerij Middenvaart4 Jan Morren Van kleerblekerij tot tennisbaan19 Jan Morren Van kruidenier tot kledingzaak Firma Hop 80 jaar in Santpoort26 Jos Diekstra Sporen van cultuurhistorie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland31 drs. Arjen Molenaar Reacties van lezers39 Hanny van Amerongen en Anneke Rings-Nederkoorn 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2008 | | pagina 2