Inhoud Bestuur Stichting Santpoort: E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter tel. 023 538 2640 T.C. Smakman, vice-voorzitter tel. 023 537 2667 G. D. Zonnenberg-Bangma, secretaris, tel. 023 549 0622 G. van't Hof, penningmeester Secretariaat/correspondentie: Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid Postgiro: 3606774 Website: www.stichtingsantpoort.nl Redactie: L. Baron-Verhulst J. Diekstra Lay-out: J.H. Beelen Druk: StyleMathöt, Haarlem Stichting Santpoort 2009 Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen uit deze uitgave is vooraf de schriftelij ke toestemming van de redactie vereist. Voor overname uit het artikel De Lichthoeve is tevens toestemming vereist van de heren C. Moolenaar en R. Reurings. Afbeelding voorkant: Lichthoeve rond 1925 Afbeeldingen achterkant: Bronzen beeld geplaatst ter gelegenheid van de 250ste Kortebaan te Santpoort op 6 augustus 2009. Foto J. O. Baron Voorwoord2 Bestuur Stichting Santpoort Kindertehuis "De Lichthoeve" Een gezin van 80 kinderen in Santpoort-Noord3 Rob Reurings - Cor Moolenaar - Jos Diekstra Santpoort rond 175228 Jos Abbing Bestuur en rechtspraak32 Karei Ackema Belastingen in Velsen rond 1752 33 Karei Ackema Het landschap rond Santpoort in 1752 34 Wim Veenendaal De Velser kers en bruine bonen36 Wim Veenendaal Middelen van bestaan rond 1752 37 Jos Abbing Kleding rond 1752 38 Jos Abbing 'Hier maekt men 't lywaet wit, hier bleykt men kt graeuwe garen'.41 Lieke Baron Langs 's Heerenwegen44 Lieke Baron Een chirurgijn in Santpoort45 Hugo Strik Vertier en vermaak49 Lieke Baron Grote afbeeldingen in Santpoort in 2009 t.g.v. de viering van de 250kU kortebaandraverij51 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2009 | | pagina 2