a ait de\ergierdebj tie Z&atpoorkbuiten Haarlem Vergierdeweg in Santpoort met koets en voetgangers Hoofdstraat met doorrijschuur van De Weijman t'fru ifet: L c kj* O

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2009 | | pagina 31