Verloedering "n\e vestiging van de sauna zal voor Velserend een roemloze ^'ondergang inluiden. Medio 1995 valt definitief het doek voor het zo illustere bad. De tot vakantiehuisjes omgebouwde kleedruimten raken verlaten. Caravans verdwijnen. Het bad met omliggend terrein komt er steeds desolater bij te liggen. T n 1997 wordt op de gevel van sauna Ridderrode lichtre clame aangebracht zonder de daarvoor vereiste vergun ning. Daar komt prompt bezwaar tegen, waarna R. Huize bosch een advocaat in de arm neemt. Blijkbaar boekt deze succes, want de neonlichtlijn is er nog steeds. Slib in de slotgracht T n 2009 vindt men bij het droogvallen van de slotgracht van de ruïne nog restanten van vervuild slib, afkomstig van het natuurbad, dat gebruikt water decennialang via de slotgracht kon lozen. Slotakkoord en gebied kan er dan troosteloos bijliggen, maar grond is grond. En dit achter de sauna prachtig gelegen ter rein is dure grond, uitermate geschikt voor de bouw van villa's en appartementen die ongetwijfeld een hoge prijs moeten opbrengen. Zicht vanaf kunststof glijbaan (1985). Aan de rechterzijde stacaravans. Op de achtergrond is te zien, dat het oude pierenbad dat deel uitmaakte van het familiebassin, vervangen is door een nieuw kleiner bad met een plek voor trampolines. (Noord-Hollands Archief) C r worden in de jaren na de sluiting van het bad diver se bouwplannen ontwikkeld, waartegen weer verzet komt, o.a. van de Stichting Santpoort, die dit stuk histori sche grond een warm hart toedraagt en wil voorkomen, dat dit gebied door grootschalige bebouwing landschappelijk onomkeerbaar wordt aangetast Zij kan pas achter plannen staan als deze in harmonie zijn met de omgeving. A p 10 oktober 2006 wordt Bokx Vastgoed Ontwikke- ling B.V. na betaling van 9.250.000,- eigenaar van Velserend. Deze firma heeft een plan gepresenteerd voor de bouw van 3 appartementenblokken, elk bestaande uit 3 woonlagen en ondergrondse parkeervoorzieningen met daarbij de no dige toegangswegen. Tn 2009 heeft de projectontwikkelaar een aanvraag in gediend voor het opruimen van een natuurbad met ge bouwen (w.o. 10 vakantiehuisjes) en afval, benevens de restanten van hotel-restaurant Velserend. De definitieve sloopvergunning wordt op 7 januari 2010 afgegeven. Met het opruimen van de restanten worden de sporen van 60 jaar historie van een illuster natuurbad, definitief uit gewist. TT et is te hopen dat bij nieuwbouwplannen rekening wordt gehouden met de nog aanwezige historische elementen in dit gebied, zoals de eeuwenoude Brederode- beek, de voormalige Heeren- weg, nu Bergweg, de zichtlijn- naar het Brederodeduin en met name met de ligging tegenover het oudste rijksmonument van Nederland, de Ruïne van Bre- derode. "Tevens is dit gebied als over gangsgebied tussen de duinen en het achterliggende land, strekkende van Bloemendaal tot Driehuis, een van deze laatste gebieden in Nederland dat nog weinig is aangetast. Daarom is het van groot be lang dit unieke landschap zo weinig mogelijk aan te tasten door ongebreidelde bouwac tiviteiten en de daarmee ge paarde wegenaanleg, om het zodoende voor het nageslacht te bewaren." 22 Met dank aan: J. Morren (amateurhistoricus) R. Cornelisse (oud-slotbewaarder van de Ruïne van Brederode) J. de Klerk (fotografie en bewerking) Bronvermelding - Correspondentie Gemeente Velsen inzake natuur bad Velserend, (Noord-Hollands Archief) - De Zandpoort, uitgave van de Stichting Santpoort, 2002 - Liefde op het eerste gezicht (Bert Rorije), uitgave Bocx vastgoed ontwikkeling (Rotterdam), 2007 - IJmuider Courant, diverse edities Als een dood pantserdier ligt de eens zo glorieuze glijbaan in een hoek van het terrein (2010). (J. Diekstra) Afb. 28: De trieste resten van het tot vakantiehuisjes omgebouwde kleedgebouw van N. V. Natuurbad "Velserend" (2010) (J. Diekstra) 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 13