HERINNERINGEN AAN VELSEREND Jos Diekstra Zij die regelmatig bij ons zwemmen, worden zeker wel 100 jaar." Deze spreuk zal velen in het geheugen gegrift staan. Het witte bord met de zwarte letters stond pal naast de ingang. Er was geen ontkomen aan. Bedenker was Ruud van Deurzen, een van de directeuren van natuurbad Veiserend. Ruud van Deurzen J)e meest kleurrijke eige naar van het natuurbad werd geboren op 2 de cember 1931 als zoon van Rudolph Jacques van Deurzen en Geertruida Diederika Wijers. Toen vader in 1954 over leed dreef (halfbroer) Jac ques het hotel en nam Ruud de leiding van het natuurbad voor zijn reke ning. Moeder hield de su pervisie over zowel het hotel als het natuurbad. Zo begon een kleurrijk tijdperk van een kleine 30 jaar, waarop Ruud zijn unieke stempel drukte. Ruud van Deurzen, 2" helft jaren '70 (E. Nesseier) de beschrijvingen van mensen die vaker met hem van doen hadden, ontstaat een beeld van een man met een sterk tweepolig karakter. Enerzijds was hij de gezellige, charmante eigenaar die altijd in was voor een praatje, iemand die met markante acties uit de hoek kon komen. Anderzijds zag men een man die erg op zichzelf was, hard en bot kon zijn, afstand hield en die zich uiteindelijk nooit helemaal liet kennen. Als beheerder kon hij prima met de badgasten overweg, speciaal met de kinderen voor wie hij veel over had en allerlei activiteiten organiseerde. Hij was echter streng en duldde geen wangedrag of brutaliteit. Rottigheid? Wegwezen! Op het terrein bevond zich een bord met ge boden en verboden. Jj)oor de bank genomen mochten de badgasten Ruud graag. Velen zien hem nog met kleine driftige pasjes over het terrein lopen, zijn gebruinde lijf gestoken in een korte rafelbroek van spijkerstof, zijn voeten gehuld in sandalen en in zijn hand een kleine houten stok met daaraan de sleutels van alle opstallen. Altijd tijd heb bend voor een praatje, dollend met de kinderen of kleine klusjes aan de gebouwen uitvoerend. In zijn vrije tijd reed hij rond in sportauto's van het merk MG en Alfa Romeo. "Y?elserend bleek voor Ruud van Deurzen een passie, al tijd was hij met het bad bezig. Het hele badseizoen woonde hij op Veiserend in een kleine ruimte bij de in gang, naast de kassa. Later liet hij aan de overkant bij de kanovijver en het familiebassin een eigen optrekje bou wen. Qok moeder Van Deurzen verbleef soms korte tijd op Veiserend. Had zij in de jaren '50 in het hotel een ka mer, grenzend aan het keukengedeelte, later verbleef zij regelmatig op het terrein van het natuurbad zelf. Daartoe had zij aan de rechterzijde van het kleedgebouw een kleine woonruimte laten creëren. Haar vaste woonadres was echter aan de Frans Netscherlaan in Santpoort. In het winterseizoen, als er behalve het onderhoud wei nig te doen was, verruilde Ruud zijn baan voor die van reisleider en skileraar. Als reisleider bleek hij heel soci aalvoelend en probeerde het eenieder zoveel mogelijk naar de zin te maken. Jn 1975 laat hij een briefhoofd voor zijn corresponden tie ontwerpen met naast een goudgele zon en de jaar tallen 1935-1975 het credo: "Natuurbad Veiserend 40 jaar méér zon, méér amusement". De metalen glijbaan met stromend water, steevast een trekpleister. 24 \Yellicht leert men Ruud van Deurzen nog wel het bes te kennen via de herinneringen die trouwe bezoekers van hem hebben en die hieronder worden weergegeven. Prille liefdes \7elserend was voor veel tieners de plek, waar de prille liefdes ontstonden en schuchter de eerste zoenen wer den uitgewisseld. Maar wie al te innig flirtte, kwam Van Deurzen tegen. Per megafoon informeerde hij het pu bliek, wat hij nu weer aantrof en zette het kersverse paartje danig voor schut, bijvoorbeeld door hen onder het oog van het publiek verder te laten kussen. Hun spullen belandden uiteindelijk op een kruiwagen, wer den demonstratief naar de uitgang gereden en daar gede poneerd. Die dag hoefden deze flirters zich niet meer in het bad te vertonen. J^uud leek trouwens überhaupt niet bang uitgevallen. Op een keer betrapte hij drie Hells Angels die zonder te betalen naar binnen waren gegaan door over het hek te klimmen. Briesend en scheldend werkte hij in z'n eentje de heren het terrein af. Zeeslagen ti> r ou n; Abonnement seizoen 1971 inclusief fietsenstalling, on dertekend door directeur R. van Deurzen (J. Nijssen) Eiland der zeven zuchten J^uud van Deurzen bleek een man die impulsief zijn soms absurde ideeën tot uitvoer kon brengen. Tot die ontdekking kwamen de kinderen op een dag, toen een NZH-bus rustig ronkend voor de ingang stond te wachten. De kinderen mochten instappen, waarna een grote zoektocht begon naar Het eiland der zeven zuch ten". Bloemendaal en Velsen werden doorkruist op zoek naar deze mysterieuze plek. Na omzwervingen stopte de bus uiteindelijk weer voor het bad. De kinderen werden meegetroond naar de kanovijver en daar in het midden van die vijver stond op het eilandje, weergegeven op een blauw bord met witte letters: Eiland der zeven zuch ten. De zin van de hele tour was ver te zoeken, maar de kinderen hadden weer een welkom uitje om aan terug te denken. Jn het diepe bad brandde soms de strijd tussen Romein se galeien los. Hiervoor kon men zich van tevoren in ploegen van 3 inschrijven. Aan iedere kant van het bad koos een galei (een van de kano's uit de kanovijver), voorzien van twee roeiende slaven en een staande Ro mein met vlaggenstok, zijn positie. Na het startsignaal was het roeien geblazen. Eenmaal langszij gekomen probeerde men uit alle macht de ander met vlaggenstok en al uit de kano te duwen om zo uiteindelijk de prijs binnen te halen. "fijdens een van de zwemseizoenen overkwam het de moeders, dat zij volledig onverwacht vanwege Moe derdag als presentje allemaal een stukje zeep kregen. En toen Vaderdag aanbrak, liep Ruud van Deurzen met een presenteerblad over het terrein de vaders langs om hun een sigaar of sigaretten aan te bieden. gen enkele keer werd een van de zandstrandjes door en door natgespoten. Dan konden kinderen, die zich van tevoren in verschillende leeftijdscategorieën hadden op gegeven, met latjes fraaie tekeningen en ontwerpen ma ken. Uit de aanwezige badgasten werd dan een jury ge formeerd. De leden kregen een sjerp om en beoordeel den de resultaten. Na de prijsuitreiking kregen de deel nemende kinderen allemaal een ijsje. Piraterij fyjaar Ruud had ook zo zijn eigen creaties. De bekend ste is wel die van zeepiraat. Op een van de zomerse dagen wapperden er vlaggen met doodskoppen en verscheen Van Deurzen in passen de rafelige kledij, doek om zijn hoofd geknoopt en met een lap voor zijn oog. Zijn ene been had hij naar achte ren gevouwen en vastgezet, waardoor het leek, alsof zijn been onder de knie was afgezet. Aan zijn enkel sleepte hij een ketting met stalen kogel mee. Een mes tussen zijn tanden en aan zijn riem een knots en een buidel met muntstukken. Met een drom kinderen achter zich aan sleepte hij zich op zijn krukken voort naar het bassin en wierp daar met veel vertoon de muntstukken in het water. De kinderen mochten de schat dan opduiken. Tragiek J)e angst van iedere zwembadexploitant is die voor verdrinking van badgasten. Dat laatste werd Ruud van Deurzen niet bespaard. Wat een zo leuk schatduik- feestje had moeten worden, liep uit op een drama. Tij dens het duiken naar de munten op een zondagmiddag stierf een meisje de verdrinkingsdood, wat Ruud van Deurzen enorm schijnt te hebben aangegrepen. aar verluidt was de schatduikact niet geheel gespeend van koopmansgeest. Het tafereel trok net als de ande re veel bekijks en gaf naamsbekendheid. Bovendien werden de opgedoken muntstukken doorgaans weer om- 25 NATUURBAD „VELSEREND" SANTPOORT tegenover de Ruïne van Bredcrode MÉÉR ZON - MÉÉR AMUSEMENT ABONNEMENT SEIZOEN 1971 Induwaf fietsenstalling Leeftijd 14 jaar en ouder Hwdukoimi Houder, Handtekening Dtri

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 14