gezet in versnaperingen bij het restaurantje op het terrein. Qatzelfde geldt voor het neerzetten van een bad kuip bij de Bergweg tij dens de avondvierdaagse. Deze kuip was gevuld met koelijs en waterijsjes. Ervoor stond een bord met de tekst: "Velserend wenst u een prettige wan deling." Alle kinderen die passeerden, kregen een waterijsje. Een aardige manier van marketing, want het bereik was rela tief groot en de actie was goedkoper dan een flinke advertentie in de regiona le bladen. Zonbeschenen Sint Kanovijver ca 1956. Op de achtergrond hotel Velserend en de weilanden naast de Ru- ine van Brederode (Noord-Hollands Archief) Qp een warme zomerdag kregen de kinderen het merkwaardige bericht dat zij hun schoen mochten zetten, omdat de Goedhei ligman Velserend met een bezoek zou komen ver eren. De volgende dag vonden zij, die hun schoen hadden gezet, deze terug, gevuld met peper noten en een cadeautje. Maar evengoed kon het zo zijn, dat hij hartje zomer (tijdens de zwemvierdaag- se) verscheen als Arabier op een vliegend tapijt met een heuse kameel in zijn kielzog. yijdens de Santpoortse Feestweek verraste hij dorpsgenoten door ver momd als heer van Brede rode te paard met zijn ge- Kano 's broederlijk naast elkaar 2* helft jaren '80) volg via de Vlugthoven- straat de Hoofdstraat in te rijden op weg naar café Zo- merlust, waar hij ongegeneerd met paard en al het café in reed en een rondje om het biljart maakte, met de no dige hilariteit tot gevolg. TVat hij overigens de nodige zelfspot aan de dag kon leggen blijkt uit het feit, dat hij een enkele keer zichzelf in een schandblok plaatste, waarna de kinderen met eieren op hem mochten gooien. 26 ~"*e0wm Trampolines doen hun intrede. [j)e gebroeders Vos uit IJmuiden, met hun Engelse echtgenotes, hadden het plan opgevat om iets met de ruïne en de middeleeuwen te doen. Zij organiseerden middeleeuwse buffetten en vroegen Ruud Comelisse en Ruud van Deurzen een act te verzorgen. Daartoe werd een stuk van de midgetgolfbaan, die ach ter en links naast het restaurant gelegen was, afgedekt met plastic. Via de openslaande deuren traden Van Deurzen, als heer van Brederode in veel te krap harnas gestoken, en Comelisse in middeleeuws tenue het res taurant binnen. Van Deurzen hield een bijl in zijn han den, zwaaide daar tijdens de act vervaarlijk mee om deze later met veel vertoon in een hakblok te slaan. Zij vielen met veel misbaar aan op het middeleeuwse buffet, zetten zich aan een tafel op het terras bij de mid getgolfbaan en gooiden na de maaltijd het servies aan stukken (het afdekplastic diende om de scherven op te vangen). De act had in minstens één geval tot gevolg dat enkele gasten hun voorbeeld volgden en ook hun bord aan gruzelementen gooiden. Tot slot werden de gebroeders Vos door de heren tot ridder geslagen, waarna beide edellieden van het toneel verdwenen. gekend is, dat Ruud, hoewel hij samen met zijn moe der financieel een zeer scherp en naar het personeel soms hard beleid voerde, met geld quasi slordig kon omgaan. Een keer, toen hij bezig was het dak van een vakantiewoning te repareren, verzocht hij gasten die de huur voor het seizoen wilden betalen, het geld maar er gens op een tafeltje neer te leggen. Maar straks waait het weg", sputterde de huurder. Leg er dan een steen op." De hele middag lag het geld daar open en bloot. Zo ook een briefje van duizend gulden, dat hij eens aan een boom spijkerde en een dag liet hangen. Geen badgast die het aan durfde het biljet er af te halen en mee te nemen. Regelmatig diende het bad gereinigd worden. Daartoe moest het helemaal leeggemaakt, van zand en vuil ontdaan, om daarna weer met schoon water uit de duinwellen gevuld te worden. Ruud huur de voor de schoonmaak meest jonge bad gasten in, die wat wilden bijverdienen. Dan was hij niet snel tevreden en kon hij behoorlijk uitvallen, als het resultaat niet naar zijn zin was. Anderzijds kon hij als geen ander tijdens deze schoonmaak de handen uit de mouwen steken. \faak zette Ruud van Deurzen jongeren in, die dan een zakcent bijverdienden met het schoonhouden van het terrein, stoelenverhuur, verkoop van ijs, kaartjescontrole, sorte ren van flesjes en kano verhuur. Zij die het hele seizoen werkzaamheden verrichtten, zoals het schoonhouden van het bad, padenonderhoud en het terrein winterklaar maken, kregen een gratis seizoenabonnement. Was de winterperiode weer voorbij, dan werd Velserend klaar gestoomd voor het zomerseizoen. Ook dan kwamen de jongens uit de buurt in actie om o.l.v. Van Deurzen takken te zagen, bladeren te harken en zand te kruien. Baby Ruud in kinderwagen met knuffelpop en flesje (de zuidkant van het terrein). Op de achtergrond de oude glijbaan. (B.K. Lammens) 27 Avondvierdaagse Heer van Brederode rWmr Middeleeuwse buffetten Financiën Leeg dat bad! r--..

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 15