Duinlust in 1832. J. Morren, naar het kadastrale minuutplans door F.J. Nautz. Foto Noord-Hollands Archief, Ken- nemer Atlas. met boerderij, en geeft die de toepasselijke naam Duin- lust. Op het kadastrale minuutplan uit 1832 is te zien hoe de blekerij is omgevormd tot buitenplaats, de bui tenplaats is dan in bezit van Jacobus Enschedé uit Haar lem Velsen Sectie F, de percelen; 315 huis erf en koepel 316 water als aanleg tot vermaak 317 bosch tot vermaak 318 boomgaard 319 weiland 320 laan bosch 320a tuinland 321 huis erf 322 bosch tot vermaak 323 bouwland 323a houtsingel 325 sloot als omliggend land 448 bosch 449 opgaande bomen 451 opgaandebomen Blocmendaal Sectie A, de percelen; 149 duin 150 duin 151 duin 152 vinkenbaan en huisje 153 bos en houtwal 154 aardappelland 155 tuin 156 weiland 157 weiland 158 weiland 40 159 aanleg tot vermaak 160 tuin 161 water en land J)e buitenplaats zal dc Geraadpleegde archieven en literatuur 1 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 957 fo. 97r. 2 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 96v. 3 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 171v. 4 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 959 fo. 15 lv. 5 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 962 fo. 118r en 126v. 6 NHA. ORA. Velsen, inv. nr.962 fo. 153v en inv. nr. 965 fo. 135v. 7 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 921 fo. 2v en 3r en inv. nr. 968 fo. 4r. 8 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 922 fo. 8v en inv. nr. 967 fo. 12r. Nationaal Archief den Haag, Financie van Holland, toegang nr. 528, inv. nr. 5. 9 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 922 geen fo. nr. en inv. nr. 968 fo. 73r. 10 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 974 fo. 41v en 91 r. 11 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 99r. Regtdoorzee Greup-Roldanus S.C. Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen, 's-Gravenhage, 1936. 12 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 970 fo. 213 en inv. nr. 975 fo. 28v. 13 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 199v. 14 NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 21 akte 13. 15 NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 27 akte 30 en 31 16 Morren J., Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, Huizen 2002, blz. 20-25. 17 Dam J.D. van, Nederlandse tegels. Utrecht, 1988, blz. 47, 56, 66, 80 en 85. De buitenplaats of hofstede Duinlust. Op de voorgrond de zogenaamde koepel die als dagverblijf wordt gebruikt. Daarachter de tot herenhuis en boerderij verbouw de blekersgebouwen. Naar rechts de oprijlaan die komt uit de richting van de Jan Gijsenvaart. P.J. Lutgers, 'Gezigten in de omstreken van Haarlem1837-1844. andering ondergaan, onder anderen als hotel. Hiermee eindigen we de geschiedenis van de blekerij Water vloed, de geschiedenis van Duinlust kunt u lezen in deel één van de serie Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen.16 de tijd heen nog menige ver- 41

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 22