Inhoud Bestuur Stichting Santpoort: E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter tel. 023 538 2640 T.C. Smakman, vice-voorzitter tel. 023 537 2667 G.D. Zonnenberg-Bangma, secretaris tel. 023 549 0622 G. van't Hof, penningmeester M.G. de Groot, bestuurslid, 023-5376942 Secretariaat/correspondentie: Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid Postgiro: 3606774 Website: www.stichtingsantpoort.nl Redactie: L. Baron-Verhulst J. Diekstra Lav-out: J.H. Beelen Druk: StyleMathöt, Haarlem Stichting Santpoort 2010 Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen uit deze uitgave is vooraf de schriftelij ke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding voorkant: Kleedgebouw van N. V. Natuurbad "Veiserend Afbeelding achterkant Een van de garenblekerijen in de omgeving van Bloemendaal. Op de achtergrond de buitenplaats Hartenlust en de kerk in Bloemendaal. Op deze afbeelding zijn de blekersknechten bezig de garens, die op de bleekvelden liggen, met water uit de gietsloten nat te houden. Anoniem schilderij, Frans Hals Museum Haarlem. Voorwoord2 Bestuur Stichting Santpoort Velserend: Van natuurbad tot bouwval3 Jos Diekstra Herrinneringen aan Velserend24 Jos Diekstra Blekerij Garenvreugd (no. 64)30 Jan Morren De blekerij Watervloed37 Jan Morren Blekerij In de Bogt42 Jan Morren 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2010 | | pagina 2