L MAKERIJ j Gerrit Dekker (1911-1991) Gerrit Dekker 1911-1991Zadelmakerij, 1984. potlood op papier (22 x 28 cm.). Uit het boek "Santpoort met vlag en wim pel 225jaar Harddraverijvereniging 36 Pim Boer Gen it Dekker is geboren te Oudendijk, een dorp op de monumentale West-Friese Omringdijk. Hij moest van zijn vader bouwvakker worden maar omdat hij "pittig" kon tekenen mocht hij naar de ambachtschool waar hij negens haalde voor vaktekenen en handtekenen. Hij vertrok naar de Zaanstreek om reclametekenaar te worden bij o.a. Bruijnzeel en Verkade. Voor dagbladen als de Alkmaarse Courant, het Dagblad voor West-Friesland, Het Vrije Volk en De Telegraaf tekende hij mooie plekjes in het Noord-Hollandse landschap: hij was journalistiek teke naar. Zo stelde hij zich voor: "Dekker van De Telegraaf'. Op de voorpagina van De Telegraaf stond nl. elke dag een cartoon van zijn hand. Daarnaast schetste hij statige gebouwen in West-Friesland, markante figuren uit Waterland en stille straatjes in de Zaanstreek. Hij was de illustrator van het jubileumboek Santpoort met vlag en wimpel t.g.v. de 225ste Sant- poortse Feestweek in 1984. Hierin vereeuwigde hij o.a. het toen enige nog bestaande kruideniers winkeltje (hoek Wüstelaan Hoofdstraat) van de familie (Dirk) Ham en dus ook de zadelmakerij. Gerrit Dekker heeft jaren op de Brederoodseweg nr. 59 in Santpoort-Zuid gewoond. Op zolder heeft hij een groot raam laten plaatsen waardoor het noorderlicht binnenviel. Hij was met zijn zwarte flambard, flodderdas en een schetsboek onder de arm een markant figuur in Santpoort en een trouwe gast van café/restaurant Brederode (naast de sauna) en café Bartje (zie elders in dit blad). Zadelmakerij (Kerkweq nr. 1) Qirk Peereboom, eigenaar van Middenduinerweg 2 en 4, heeft het pand in 1892 laten bouwen van de stenen die hij overhield na de bouw van Middenduinerweg 4. Omdat die stenen allerlei formaten en kleuren hadden, heeft hij de gevel laten pleisteren. Na 1920 hebben hij en zijn vrouw hun winkel in huishoudelijke artikelen en speelgoed "De Nieuwe Kinder vriend" aan de Rijksweg G 10, later Hoofdstraat 18 en nu gesloopt, verplaatst naar dit pand. Het pand heeft ook enige tijd gediend als opslagruimte van een groenteboer die woonde op Mid denduinerweg 2. Daarna kwam het in gebruik als opslagruimte voor boeken van de uitgever C.A. Mees, die op eveneens op Middenduinerweg 2 was gevestigd. Rond 1935 huurde Toon Visser het voor zijn reparatiewerkplaats van fietsen. Ernaast, op Kerkweg 3, had hij zijn winkel en woning. Vlak na de oorlog verhuisde hij met de zaak naar de Hoofdstraat. Van ongeveer 1950 tot 1960 huurde poelier Piet Stuijt het pand om er kippen te slachten, later dien de het als opslag. Vanaf 1960 tot heden huurt Joop Wielhauer de ruimte voor zijn zadelmakerij. Stuijt bleef eigenaar tot ongeveer 1990; hij verkocht het aan Kees Timmers, loodgieter uit Driehuis. In 2010 is het gekocht door de familie Doornenbal, die het pand te zijner tijd zal gaan restaureren. Was het gebruik van het pand Kerkweg 1 in de loop van de tijd hoofdzakelijk gericht op alledaagse zaken, gedurende de tijd van het gebruik door de uitgeverij Mees ging het om heel iets anders. De Santpoortse uitgeverij C.A. Mees was 1920 tot 1930 gevestigd om de hoek op Middenduiner weg 2 (oorspronkelijk Brederoodscheweg nr. 1). In 1930 verhuisde het echtpaar Mees-Verwey naar Vinkenbaan 1 (nu 33) in Santpoort-Zuid. Conno Mees was getrouwd met Mea Verwey, dochter van de dichter Albert Verwey. Beiden waren werkzaam in de uitgeverij, die naast literaire werken het beroemde en gezaghebbende tijdschrift Wendingen (1918-1931) van het genootschap Architectura et Amicitia uitgaf: een progressief blad waarin architecten en andere kunstenaars actuele kwesties aan de orde stelden. Losse nummers van het blad gaan tegenwoordig in de antiquarische wereld voor gemiddeld 100 euro van de hand. Dit komt doordat de omslagen van het tijdschrift door beroemde vooroorlogse beeldend kunstenaars en architecten waren gemaakt, zoals Jan Sluijters en Hildo Krop. Mea Verwey -die na hun scheiding de uitgeverij alleen voortzette- was een wereldverbeteraar, wat duidelijk blijkt uit vooral idealistische auteurs die bij de uitgeverij onderdak vonden, zoals Frederik van Eeden en Albert Verwey. Men wilde boeken uitgeven die onmisbaar waren voor de "geestelij ke ontwikkeling" in "deze tijden van bezuiniging en beperking". De uitgeverij straalde cultuur en beschaving uit. 37

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2011 | | pagina 19