Bestuur Stichting Santpoort: E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter tel. 023-538 2640 T C. Smakman, vice-voorzitter/secretaris tel. 023-537 2667 G. van't Hof, penningmeester M.G. de Groot, bestuurslid, 023-5376942 Secretariaat/correspondentie: Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid bankrekeningnummer: 3606774 Website: www.stiehtingsantpoort.nl Zandpoort nr. 24, 2011: Basisonderzoek beeldmateriaal van kunstenaars: G.D. Zonnenberg-Bangma, m.m.v. M.M. Boon en R.Stuijt Redactie en historische teksten: E. Baron-Verhulst P.Boer J.Diekstra G.Jonker Foto's van diverse kunstwerken: J.Oosterhuis Lay-out: J.H.Beelen Eindredactie: E. Baron-Verhulst Druk: StyleMathöt, Haarlem De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van: Stichting Het Schipholfonds Prins Bemhard Cultuurfonds afd.Noord-Holland O Stichting Santpoort 2011 Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen uit deze uitgave is vooraf de schriftelijke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding voorkant: Hoeve De Kruidberg, aquarel (45x32 cm.) van Joop Vermeij, 1991. In particulier bezit. Op dit aquarel is de "genius loei" van de binnenduinrand, de geest van de plek, heel goed weergegeven. De oude boerderijen met de omringende weilanden in de strandvlakte aan de rand van de duinen zijn bepalend voor het unieke karakter van de binnenduinrand. Afbeelding achterkant Landschap van L. W.R. Wenckebach. Olieverf op linnen (45x30 cm.) Particulier bezit van de heer H. Tolk met dank voor het beschikbaar stellen. Wenckebach schilderde graag landschappen. Vooral bomen hadden daarbij zijn grote voorliefde. Hij woonde bijna 40 jaar in Santpoort en heeft vele afbeeldingen van het omringende landschap gemaakt. Inhoud Voorwoord Bestuur Stichting Santpoort Jacob Adriaansz. Matham Jos Diekstra Anthonie Waterloo Li eke Baron Jacob van Ruisdael Jos Diekstra Cornelis van Noorde Gerrit Jonker Hendrik Tavenier Lieke Baron Petrus Josephus Lutgers Gerrit Jonker Anthon G.A.van Rappard Pim Boer Ludwig W.R.Wenckebach Pim Boer Job Graadt van Roggen Pim Boer Piet Mondriaan Lieke Baron Hendrik de Vries Jos Diekstra Kees Koeman Pim Boer Kees Verwey Pim Boer Jan Wilmink Gerrit Jonker Otto B. de Kat Lieke Baron (1571-1631) 6 (1609-1690) 8 (1628-1682)10 (1731-1795)12 (1734-1807)14 (1808-1874)16 (1858-1892)18 (1860-1937)20 (1867-1959)22 (1872-1944)24 (1891-1985)26 (1895-1954)28 (1900-1995)30 (onbekend, 20° eeuw)32 (1907-1995)34

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2011 | | pagina 2