Jan Makkes (1935-1999) Pim Boer Jan Makkes was een talentvolle maar rebelse leerling die voortdurend overhoop lag met diverse le raren op de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam en de Rijksacademie voor Beeldende Kunst al daar. Hij voltooide geen enkele opleiding en koos zijn eigen weg. Makkes maakte studiereizen naar Frankrijk en Engeland en organiseerde met succes zijn eerste ver kooptentoonstellingen in zijn woonplaats, Santpoort-Noord (Wulverderlaan). Hij ontwikkelde een door Van Gogh geïnspireerde stijl: driftig schilderend met warme, heldere kleuren. Zelf zei hij licht, kleur, dramatiek en dynamiek over te willen brengen. Behalve uitbundige bloemstukken en landschappen heeft hij veel tekeningen en schilderijen ge maakt van de bouw van de Velsertunnel. Later woonde hij met zijn vrouw op de Hofgeesterweg 22A, Velserbroek, in de door hem ontwor pen museumboerderij De drie Kapellen, een gebouwencomplex bestaande uit twee kapellen en een kloostergang. In alle ruimten zijn tot op heden heiligenbeelden en schilderijen van Makkes te be wonderen. Café Bartje £afé Bartje is het oudste nog bestaande café in Santpoort. Op de hoek van de Rijks(straat)weg en Puinweg (Hoofdstraat/ Hagelingerweg), werd in 1880 herberg "De Hoop" met een aangrenzend winkelhuis gesticht. Vanaf 1882 is er vergunning voor de verkoop van sterke drank. In 1888 kocht timmermansknecht Hermanus van Donselaar, van beroep tapper, het café. De bierbottelaar Johannes van Donselaar, sinds 1908 eigenaar, liet het huisje naast het café erbij trekken en vestigde hier een afzonderlijke bierbottelarij (nu een pand behorend bij primeurshop Bol). Uit biervaten werden de kogelflesjes door een machine automatisch gevuld en voorzien van het etiket "Amstelbier, gebotteld bij J. Van Donselaar te Santpoort". Vanaf 1920 bottelde men hier ook mineraalwater. Met twee paard en wagens, na verloop van tijd met een T-Ford, bracht men de bestellingen rond. In 1927 droeg Van Donselaar de bottelarij van bier en mineraalwater over aan zijn zoon Gerrit Jan. In de dertiger jaren ging door de economische crisis de bottelarij failliet. Het bedrijf, inclusief het agentschap van de Amstelbrouwerij, ging over op Dieben Gubbi. Overigens bleef het café een van de weinige winkels annex cafés in Santpoort-Noord waar tot ver na de oorlog sterk alcoholhou dende dranken werden verkocht. Vanwege het panorama over de polder de Velserbroek heette het café lange tijd -vanaf 1888- Ruimzicht, maar in de volksmond was het café Donselaar. Onder die naam heeft het tot 1924 ge diend als halteplaats van de stoomtram Haarlem-Alkmaar die van 1896 tot 1924 gereden heeft. De lijn liep van Haarlem via Schoten, Santpoort, Velsen verder naar Alkmaar. De tram stak met passa giers en al het Noordzeekanaal over, eerst via een spoorbrug, later na de verbreding van het kanaal op een veerpont. In het NZH Vervoermuseum in Haarlem is een motorwagen die op deze lijn gere den heeft, nog te zien. Door de opheffing van de stoomtramdienst nam het verkeer zo toe, dat de weg door de kom van Santpoort ongeschikt werd en een nieuwe weg werd aangelegd ten oosten van het dorp. Mede door deze nieuwe weg ging de klandizie achteruit. De toenmalige eigenaar H.C. Ouwerkerk zag zich genoodzaakt een ander beroep te kiezen en werd koster, tevens doodgra ver. In 1938 verpachtte hij de vergunning aan Bart van Donselaar. De klandizie trok weer aan na de "invasie" van Nederlandse militairen in Santpoort tijdens de mobilisatie vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Van 1953 tot 1970 was C.H. Korthouwer de waard. Bij zijn vertrek kreeg deze van de plaatselijke middenstand de afgebeelde aquarel als afscheidscadeau. Op deze afbeelding zijn de bakstenen mu ren nog zichtbaar. Later is het witpleisterd en recentelijk is een rookvoorziening geplaatst. Het café heette vanaf 1970 "Tromp" naar zijn waard W.J. Tromp en sinds 1987 "Bartje" naar Bart van Donselaar. 41

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2011 | | pagina 21