Ruud Cornelisse (1940- Jos Diekstra Ruud Cornelisse werd in 1940 geboren in Amsterdam. Van 1959 tot 1963 volgde hij een opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (grafische en schilderkunst) en kreeg onder andere les van Wim Strijbosch en Jan. G. Elburg. Daarna trok hij voor een paar maanden naar Parijs en ontdekte daar de schilder Nicolaas de Stael. Na een korte loopbaan in de reclame werd hij in 1966 beheerder van de Ruïne van Brederode. Tegelijk bleef hij werken als zelfstandig beeldend kunstenaar. Hij maakte deel uit van de groep X65 in Haarlem met o.a. G. van Dijk en P. Zwaanswijk. Ruud Cornelisse voelde zich altijd sterk verwant aan de COBRA-groep. Stijlkenmerken van deze stroming zijn: expressionistisch surrealistisch Ruud Cornelisse was bestuurslid van Hauser Orkator en werkte tevens mee in de decorbouwwerk- groep. Door de jaren heen exposeerde hij diverse malen in de omgeving (De Hallen, Felison, Ruïne van Brederode, 't Brederode Huis). Van 1995 t/m 2002 gaf hij teken- en schilderlessen aan de Volksuniversiteit in Haarlem. Tuinbaaswoning Spaarnberq J)it huis, gelegen aan de Wüstelaan nr. 39, is een voormalige tuinmanswoning die oorspronkelijk hoorde bij de buitenplaats Spaarnberg. Het echtpaar Wüste, eigenaar van Spaarnberg, liet aan het eind van de 19e eeuw aan de overkant van hun buitenplaats een nieuwe moestuin aanleggen met broeierijen (kassen en broeibakken) naar ontwerp van de landschaps- en tuinarchitect Ritter. Qp het terrein werd ook deze tuinmanswoning gebouwd, die een chaletachtige uitstraling heeft. In de toppen van het zadeldak bevinden zich in overstek besneden houten versieringen met een z.g. makelaar (een steunende stijl onder de nok). Links in de voorgevel bevindt zich een uitgemet- selde karakteristieke balkonpartij. In 1964 werd o.l.v. architect W. Hoosemans aan de rechterzijde een in stijl aangepast gedeelte aangebouwd. Om één geheel te creëren werden de oorspronkelijk getoogde vensters aan de boven zijde rechtgetrokken en voorzien van een moderne raamindeling. Oorspronkelijk waren er horizontale decoratieve banden op de bakstenen gevel aangebracht. Na het sauzen van de muren raakte deze versiering aan het oog onttrokken. De moestuin strekte zich in westelijke richting uit en lag in feite in een dal tussen twee voormalige droogbergen in, nl. die van Spaar en Berg en die van Bleek en Hoven. Daarvoor, rond 1840, lag op deze plek de vinkenbaan van landgoed Spaarnberg. Deze vinkenbaan en de nabij gelegen harddraverijbaan waren ontworpen door J.D. Zocher in opdracht van Adriaan van der Hoop, de stichter van de buitenplaats Spaarnberg. Van de oorspronkelijke moestuin loopt nog een gedeelte van de oude hoge muur achter de huizen op Wüstelaan 39, 37, 35 en 33. Vanaf de Wüstelaan is een deel ervan redelijk goed te zien. Ook zit er nog een zogenaamd mansgat, een opening in een tuinmuur waar precies één man met een kruiwagen doorheen kan, zodat niet altijd van de hoofdingang gebruik hoeft te worden ge maakt. In 1931 werd de moestuin met omliggende gronden verkocht aan de gemeente Velsen, die er een villapark liet bouwen: het Philipspark. 43

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2011 | | pagina 22