Joop Vermeii (1941- Jos Diekstra Joop Vermeij werd op 15 maart 1941 in Oudewater geboren. Zijn opleiding tot beeldend kunstenaar volgde hij aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, waarna hij van 1967 tot 1993 tekendocent was aan het Mendel College in Haarlem. Hij is werkzaam als beeldend kunstenaar en exposeert regelmatig. Technieken: aquarel en olieverf, tekenen en grafiek, voorn, houtsneden Het werk van Joop Vermeij heeft in al zijn ontwikkeling toch duidelijke constanten en inspiratie bronnen. Hij schildert veelal het cultuurlandschap, het land dat wordt bebouwd en dat door mensen is gemaakt. In zijn aquarellen treft hij het licht en de atmosfeer van het moment. Het landschap met zijn architectuur vertelt bijna altijd over de geschiedenis. Het land, de ruimte, verandert steeds. Dat beeld moet worden vastgelegd. Zo zijn er in het Noord-Hollands Archief tekening en aquarellen van zijn hand opgenomen. In zijn stillevens zit het verhaal van de voorwerpen die geschilderd zijn. Zijn schilderijen zijn soms vervreemdend en grappig. De kijker wordt af en toe in verwarring gebracht doordat hij echte voor werpen aan zijn panelen toevoegt, zoals een handgreep op een geschilderd raam met uitzicht naar buiten. De techniek van Joop Vermeij is precies, zijn weergave van beeld en kleur zijn herkenbaar. Boerderij Middenduin JJet boerderijcomplex Middenduin ligt aan de zogeheten Ruigehoek bij de kruising van Midden- duinerweg, Duin- en Kruidbergerweg en Velserenderlaan. Het geheel bestaat uit een voormalige boerderij met schuur en twee houten kapbergen onder pan nen schilddaken, twee houten schuren, een herenhuis en nog twee woonhuizen. Het beslaat de huis nummers 83 t/m 89. De oorsprong van het complex ligt echter niet exact op deze plek, maar aan de overkant van de Middenduinerweg hij de kruising, waar rond 1586 een casteleijnhofstede stond, bewoond door de casteleijn of slotvoogd van het toen al vervallen kasteel Brederode. De bebouwing werd in de 17 eeuw verplaatst naar de huidige plek en droeg de naam Middelduin. Pas in de Franse tijd werd deze veranderd in Middenduin. In de afgelopen eeuwen heeft op Middenduin een aantal verbouwingen en uitbreidingen plaatsge vonden. In 1904 werden twee kapbergen gebouwd, die op de afbeelding duidelijk afsteken tegen de heldere blauwe lucht. In de jaren '90 van de vorige eeuw verliet de laatste boerenfamilie Middenduin en kwam de boer derij leeg te staan. Momenteel worden de huisnummers 83, 85 en 87 bewoond. Nummer 89, de voormalige boerderij, is in het bezit van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, die recent een grootschalige restauratie heeft afgerond. De Stichting Santpoort heeft zich in het verleden ingezet voor het behoud van Middenduin en met succes. Dit complex, ingebed in een oud en uniek stukje landschap, is zo voor het nageslacht behouden. 45

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2011 | | pagina 23