52 Het Mondriaan-project J-{et Mondriaan-project in april van het schooljaar 2009/2010 was een initiatief van de cultuurcom missie van onze school. In ons beleidsplan is opgenomen dat de commissie minimaal 1 project per jaar organiseert rond een kunststroming of belangrijke kunstenaar.We hebben dat jaar gekozen voor Piet Mondriaan omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen kennismaken met kunst die voorbij gaat aan het naturalisme. Kinderen tekenen in eerste instantie zelf vanuit hun verbeel ding en waarderen het extra als een medeleerling mooi/goed kan tekenen. Mooi en goed in de zin van gelijkend op de werkelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook openstaan voor kunst die minder toegankelijk is, kunst die verder gaat dan een goed gelijkend plaatje.Voor dit pro ject hebben we gebruik gemaakt van de Mondriaan leskist van Stichting 't Platform te Heemskerk. Deze leskist bestaat uit diverse beeldmaterialen van schilderijen, videobanden, een biografie over de kunstenaar, literatuur, een Mondriaanpuzzel en lesbrieven.Het project heeft een schoolbreed ka rakter. Er is in alle groepen mee gewerkt. Elke leerkracht heeft de vrijheid om een eigen keuze te maken uit de materialen en lesbrieven en om deze eventueel aan te passen aan de eigen klassesitua tie. Aan de orde kwamen het leven van de schilder, zijn schilderijen in verschillende stijlen, zijn in spiratiebronnen en de betekenis van zijn werk in de beeldende kunst.In de lesbrieven waren een aantal creatieve opdrachten opgenomen. De leerlingen konden o.a. ervaren hoe de kunstenaar werkte met zelfopgelegde beperkingen en hoe je tot een compositie komt. Hee' bijzonder was de inspirerende samenwerking van alle leerlingen van de school. Op 26 en 27 april hebben zij gewerkt aan "Het grootste Mondriaan-werkstuk in het heelal". Dit gebeurde on der de bezielende leiding van de kunstenaars Willem Bakkum en Piet Vos. De inleiding tot dit kunstwerk was een toneelstukje waarin zij de kunstenaar Piet Mondriaan in zijn atelier speelden, terwijl zijn vriend Theo van Doesburg op bezoek was. Geïnspireerd gingen de kinderen daarna aan de slag, met twee groepen tegelijk een uur lang, gewapend met sjablonen en verfrollers. Aan het eind van de tweede dag werd het resultaat van hun inspanningen opgemeten: 40cm hoog en 195m lang. £)e volgende dag vond de tentoonstelling plaats van alle gemaakte werkstukken. Het grote schilde rij werd in de middag als een lang lint op het schoolplein gehangen, waarbij het schoolgebouw met al zijn hoekjes en nisjes als het ware werd ingepakt. Ouders en belangstellenden waren uitge nodigd om tussen 18.30 uur en 19.30 uur te komen kijken. Tot onze grote verbazing (en vreugde) bleek het NOS-Jeugdjournaal op de hoogte van ons project door een mailtje van een van de leerlingen van groep 8. 's-Middags werden er opnames gemaakt die 's-avonds werden uitgezonden. Als kunstcommissie kijken we terug op een geslaagd project. De doelstelling is gehaald. Kinderen hebben kennisgemaakt met een bijzondere kunstenaar en iedereen, ook leerkrachten, is geïnspi reerd bezig geweest. Kunstcommissie Brederode Daltonschool Santpoort-Zuid Meral Kircedag Marja van der Heijden Kees van Dijk Reshma Eggink (I.C.C.) 53

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2011 | | pagina 27