Gerrit Dekker (1911-1991)36 Pim Boer Bert Bus (1931- 38 Jos Diekstra Jan Makkes (1935-1999)40 Pim Boer Ruud Cornelisse (1940- 42 Jos Diekstra Joop Vermeij (1941- 44 Jos Diekstra Peter Balm (1943- 46 Jos Diekstra Hans Arnout Swart (1961- 48 Lieke Baron Henk Zwanenburg (1961- 50 Lieke Baron Leerlingen Brederode Daltonschool (2010)52 Kunstcommissie school Geraadpleegde archieven en literatuur 54 4 Voorwoord Geachte lezers, Dit jaar bestaat de Stichting Santpoort 35 jaar. Dank zij u als donateurs en de bestuursleden en medewerkers, die zich gedurende al die jaren hebben ingezet voor het werk van de Stichting, heb ben we deze mijlpaal bereikt. De Stichting is niet alleen blijven bestaan, zij heeft in de loop van de jaren vele activiteiten ontplooid en met succes afgerond. Ook is er voortdurende groei van het aan tal donateurs. Om dit lustrum te vieren brengen we dit jaar een bijzondere uitgave: We laten Santpoort zien door de ogen van kunstenaars die in de loop van de eeuwen in Santpoort hebben gewerkt en hier bij voorkeur ook hebben gewoond. De afbeeldingen zijn gekozen uit verschillende periodes: van de 2e helft van de zestiende eeuw tot op heden. Aan elke afbeelding is vervolgens een historische beschrijving van de afgebeelde situatie in Santpoort in een bepaalde periode gekoppeld. Wie interesse heeft voor zijn omgeving, wil ook weten hoe Santpoort er vroeger uitzag en hoe het landschap en de bebouwing zich in de loop van de tijd in gebruik en uiterlijk hebben ontwikkeld. We hebben besloten in principe niet meer dan één afbeelding van een kunstenaar op te nemen en hetzelfde gold voor de onderwerpen. Alleen voor de Ruïne van Brederode hebben we een uitzonde ring gemaakt. Het aantal afbeeldingen van de Ruïne loopt in de duizenden; uiteindelijk zijn het er twee geworden, een van Mondriaan en een van Hendrik de Vries. Ook van kunstenaars die wel hier hebben gewoond, maar Santpoort niet hebben afgebeeld, is geen werk opgenomen. Bijzonder is ook dat het een kleurenuitgave is. Dit is mede mogelijk gemaakt door de sponsorbij dragen van Het Schipholfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Noord-Holland. Veel medewerking hebben we ontvangen van het Noord-Hollands Archief, het Frans Hals Museum, het Provinciale Archief, de Stichting Kees Verwey en andere organisaties. Het basisonderzoek naar kunstenaars en afbeeldingen is gedaan door Ghislaine Zonnenberg-Bang- ma met medewerking van Martin Boon en Rina Stuijt. De "schrijvende mannen", Jos Diekstra, Pim Boer en Gerrit Jonker, en de redactie hebben de histo rische beschrijvingen gemaakt, die bij elke afbeelding staan. Deskundige hulp hebben we gekregen van John Oosterhuis, die de fotografie van een aantal wer ken heeft gedaan. Verschillende afgebeelde werken zijn namelijk in particulier bezit. Ze zijn opge haald, gefotografeerd en weer thuisgebracht. Wij danken allen, die hun schilderijen wilden afstaan voor deze gelegenheid en zonder wie deze Zandpoort niet tot stand had kunnen komen. In het laatste artikel is een beschrijving van het Mondriaan-kunstproject van de leerlingen van de Brederode Daltonschool opgenomen. Zij hebben zich verdiept in het leven en werk van Mondriaan en hebben vervolgens samen een groot kunstwerk gemaakt. Zitten hier toekomstige Santpoortse kunstenaars tussen? De lay-out is, zoals elk jaar, weer verzorgd door Jan Hein Beelen. Tot slot: Het is niet onze bedoeling een kunstboek uit te geven. Het uitgangspunt is te laten zien dat vele kunstenaars op allerlei manieren geïnspireerd werden en worden door Santpoort en omgeving. We hebben ons helaas moeten beperken wat het aantal afbeeldingen en teksten betreft, maar het is in onze ogen een aantrekkelijke en verrassende uitgave geworden. We bedanken nogmaals heel hartelijk iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft gele verd aan de totstandkoming van deze uitgave. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier. Het bestuur van de Stichting Santpoort 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2011 | | pagina 3