Middelbaar Technische School aan de Roos en Beeklaan in Santpoort, bekend als de IJmond MTS.26 Bij reorgani satie van het middelbaar technisch onderwijs in de IJmond naar het ROC Haarlem werden het school gebouw en het huis verkocht aan RABO Vastgoed. Deze Projectontwikkelaar liet het schoolgebouw en het huis in 2005 slopen ten behoeve van een nieuwbouwproject. Bij de Da Costa Kweekschool heeft tussen 1958 en 1981 ook nog de Christelijke kleuterschool Kennemervreugd gestaan. De school was opgericht door de "Stichting Christelijk Onderwijs te Santpoort-Zuid". Aanvankelijk was deze kleuterschool gevestigd in een houten nood- school die vlak achter de supermarkt stond. De school moest voor de toegang gebruikmaken van het pad naar de kwekerij van Daniel Groeneveld. Met hem werd een overeenkomst gesloten dat de kleuterschool onder voor waarden vrij gebruik mocht maken van het pad. In 1973 werd er een nieuwe school geopend die dichter bij de Da Costa Kweekschool stond, [afb.10.] In 1979 was er een sterke terugloop van het aantal leerlingen. Wetswijziging leidde er toe dat kleine kleuterscholen met minder dan 20 leerlingen moesten sluiten. Een verzoek aan het Ministerie van Onderwijs om de school onder bepaalde voorwaarden open te houden werd niet gehonoreerd. In 1981 werd de kleuterschool gesloten. Daarna werd in het gebouw een kleuterschool gevestigd voor het individueel onderwijs (MIVO) met de naam Basseroet. [Afb. 11, blz25] Uiteindelijk werd ook deze school gesloten en in 2004 gesloopt. Het terrein waar de twee schoolgebouwen stonden is nu beschikbaar als bouw-terrein. [Afb. 12 en 13 op blz25.] Het zuidoostelijk deel Het zuidoostelijk deel was in 1832 nog steeds in bezit van Simon Ignatius Kluijskens, de eigenaar van de bleke- rij Garenvreugd. Hij was de zoon van de in 1806 overle den Simon Kluijskens van Nieuwenhoven. Het geheel bestond toen uit de percelen sectie F, perceel 326 bouw land, perceel 327 gebouwtje en erf en perceel 328 bouw land. Via een familie erflijn kwamen de percelen in 1852 in bezit van Jan van Hooff, een garen- en katoenbleker uit Velsen, en Simon en Wilhelmus Kluijskens. In 1854 kocht Jan van Hooff de beide parten van Simon en Wil helmus waardoor hij de alleen-eigenaar werd.27 In 1832 was de opstal op perceel 328a in bezit van Jan of Johan nes Immers die getrouwd was met Anna van de Winkel. Op dit perceel stond een boerderij die in de eerste kwart van de 19e eeuw gebouwd zal zijn door de familie Immers. Johannes huurde waarschijnlijk het land voor de landbouw van Simon Kluijskens. Bij de boerderij stonden ook een hooiberg en stallen, dus hij zal ook vee gehouden hebben. Jan Immers overleed in 1857 en liet de boerderij na aan zijn vrouw en nog levende kinderen. Dat waren Pieter Immers, landman wonend te Velsen, Hendrik Immers, bouwman wonend aan de Jan Gijsenvaart, Helena Immers de huisvrouw van Cornelis Henneman wonend te Schooten, Willem Immers wonend te Velsen, Maria Immers getrouwd met Gerrit Vosje wonend te Velsen en Dorathea Immers getrouwd met Hermanus Huibens wonend te Velsen. Zij en hun moeder brachten als erfge namen van Jan Immers de opstal van de boerderij in 1860 in openbare veiling. De boerderij werd beschreven als een woonhuis, met hooiberg, koe en paarden- stalling, getimmerten, bepoting en beplanting. Het geheel stond toen op 21 Afb.10. De "Da Costa" Kweek school met daarvoor de kleuter school Kennemervreugd en rechts de woning. Op de voorgrond de kwekerij van Daniel Groeneveld. Foto Noord-Hollands Archief, Haarlem, collectie Velsen. 20 Afb2.Kaart 1599, Detail uit de kaart van de blekerijen tussen Bloemendaal en Santpoort. Jan Morren, naar de schetskaart door Pieter Bruijns uit 1599. Origineel Noord Hollands Archief, Haarlem. Afb. 3. kaart blekerijen 1610, Detail van een schetskaart van de blekerijen onder Bloemendaal en Santpoort door Adriaan de Bruyn uit 1610.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2012 | | pagina 11