li X Y j» 1 4 I o-f tit Ho Lift cX-M.in.eK. Oroo^ be/g Sri* ij# Wh Ia A Jon Oraogbsrg - r 8 I a L n It c 5/ c A <j r Ot* o u,t A Aa«v*p Afb.5. De blekerijen aan de Jan Gijsenvaart in 1715. De blekerij aangegeven met de letter J is de blekerij Berckenrode. J. Morren, naar de kaart van Antony van Velsen. Origineel Noord-Hollands Archief, Haarlem, collectie Velsen. Afb. 6. De voormalige blekerij Berckenrode in 1832. J. Morren, naar het kadastrale minuutplan door F.J. Nautz. Origineel Noord-Hollands Archief, Haarlem, collectie Velsen Atlas. 22 Afb.7. De voormalige blekerij Berc kenrode in 1882. J. Morren, naar de kadastrale wijzigingskaart uit 1882. Origineel Noord-Hollands Archief, Haarlem. Afb.8. De voormalige blekerij Berckenrode en de omgeving rond 1930. 2176 bouwland, 2177 erf, 2181 schuur en bouwland, 2480 bouwland, 2481 uitweg, 2480 bouwland. 1 Hotel Duinlust, 2 Mellona, 3 De Zeven schoonheden, 4 De Blauwe druif, 5 Nooitgedacht, 6 Werk en Rust, 7 Stationskoffiehuis. J. Morren, naar een kadastrale wijzingskaart uit circa 1930. Origineel Noord-Hollands Archief, Haarlem 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2012 | | pagina 12