C o I o fo n INH O UD 5 30 De schatkamer van Spaarnberg Een kunstschat in Santpoort 9 Marmora Papenburgica W Herinneringen aan mijn vader. 14 Blekerij van de heer Berckenrode 28 Stinsenplanten DE ZANDPOORT nr 25, 2012 De Zandpoort is een uitgave van de Stichting Santpoort. Bestuur Stichting Santpoort E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter T.C. Smakman, vice-voorzitter/secretaris G. van 't Hof, penningmeester M.G. de Groot, algemeen bestuurslid Contact: Stichting Santpoort Postbus 21 2080 AA Santpoort - Zuid www.stichtingsantpoort.nl email: stichtingsantpoort@gmail.com Rekeningnummer: ING: 3606774 Redactie: Lieke Baron Jos Diekstra Lay-out: Marcel Klein Schiphorst. Druk: Style Mathot, Haarlem (c) Stichting Santpoort 2012. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen uit deze uitgave is vooraf schriftelijke toestemming van de redactie vereist. Afbeeldingen voorkant: Fotol Detail van een schetskaart van de blekerijen onder Bloemendaal en Santpoort door Adriaan de Bruyn uit 1610. Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden. Kaartencollectie nr. A.1378 inv. nr. 3956 Foto 2 PJ.Lutgers, "de hofstede Spaarnberg". Foto 3: Daslook (Allium Ursinum) Afbeeldingen achterkant: 1. Sterhyacint 2. Winterakoniet 3. Sterhyacint 4. Boerencrocus 5. Lenteklokje 6. Knikkende vogelmelk 7. Bosanemoon 023-5382640 023 - 5372667 023 - 5376942 8. Wilde narcis 9. Bosgeelster 10. Zonneklokjes met kievitsbloemen 11. Lenteklokje 12. Holwortel 13. Gele anemoon 14. Gevlekte aronskelk 15. Daslook Correcties: Correctie op Zandpoort 2011, blz. 37, De heer Dam, i.p.v. de heer Ham doorgegeven door de heer Winia Jos Diekstra Jos Diekstra Tiny Lam - de Groot Jan Morren Ronald Brakel Kees Gnirrep 2 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2012 | | pagina 2