Van dubbel w o o n h u s nr. 58 tot die we op de vloer hadden neergelegd.'s Morgens werden de matrassen op elkaar gestapeld, anders was er geen loopruimte voor overdag. Tijdens ons verblijf in Kennemergaarde gingen we met enkele andere scholieren naar een overbruggingsschool in Haarlem. Deze school was bedoeld om uit Indië afkomstige kinderen de gelegenheid te geven om de mid delbare schooljaren in korte tijd te doorlopen. Je deed twee klassen in één jaar. Wij liepen dan samen over de Duin- en Kruidbergerweg naar het station Driehuis. In de strenge wintermaanden was dit geen pretje vanwege de hoge sneeuwlaag op die weg. Drie vorst perioden met veel sneeuw maakten de bereikbaarheid zeer moeilijk; verkeer over de Duin- en Kruidbergerweg was niet mogelijk. Om naar school te gaan moesten we ongeveer een half uur door een diepe sneeuwlaag en tegen de felle noordoostenwind in naar station Driehuis- Westerveld lopen. Het treinmateriaal was nog niet her steld na de bezetting, daarom ging het vervoer in open goederenwagons en op enkelspoor. De tocht naar Haarlem duurde ca. een half uur. Er werd in het alge meen lovend gesproken over Indische leerlingen, zij studeerden harder en waren serieuzer, waarschijnlijk te verklaren door het verschil in leeftijd t.o.v. de Nederlandse leerlingen en door het besef van de onder wijsachterstand van drie en een half jaar die ze hadden. Toch bracht deze winter voor ons ook nog iets leuks: wij leerden samen met anderen schaatsen op de bevroren vijver van Huize Duin en Kruidberg. In de lente en zomer na deze winter vergaten wij alle koude en ellende, want wat was het mooi en fijn om in die omgeving te wonen! Wij genoten volop van de natuur. Wij hebben geen tweede winter in Kennemergaarde doorgebracht: we verhuisden in de herfst van 1947 naar een villa aan de Bloemendaalscheweg in Overveen, waar we met drie andere families onderdak vonden. Fons van Eick en Elly Waagemans-van Eick In het begin van de 18e eeuw stond er aan de Jan Gijsenvaart bij de brug ten westen van de Heerenwech een dubbel woonhuis. Het dubbele huis stond toen bekend onder het verponding nummer 58. De ouderdom van het huis is in de archieven niet te achterhalen. Op een kaart uit circa 1610 werd op deze plaats al een huis weergeven. Zie afb.A blz. 29. Over de periode van de 17e eeuw zijn in de archieven geen gegevens te vinden die te koppelen zijn aan de geschie denis het huis. Dit wordt pas mogelijk in het begin van de 18e eeuw. Het huis heeft door de tijd een aantal verande ringen ondergaan, zo werd het in de 19e eeuw een boerderij. Opvolgend werd er een transportbedrijf gevestigd en uit eindelijk werd hier een garagebedrijf gebouwd, bekend onder de naam Garage Immers. De familie Immers heeft grond en bebouwing vanaf ongeveer 1850 tot 2007 in bezit gehad. Aan deze familie wordt dan ook ruim aandacht besteed in dit artikel. Een dubbel woonhuis aan de Jan Gijsenvaart Voor de aanvang van de geschiedenis van het dubbele woonhuis aan de Jan Gijsenvaart gaan we terug naar het jaar 1715. Toen werd op de kaart van het blekerijengebied aan de Jan Gijsenvaart bij de brug over de Jan Gijsen vaart een dubbel woonhuis weergegeven. Zie afb. 1 op blz 33 in artikel Van Witte Valck tot Blauwe Druif. Uit de beschrijving in latere transportakten blijkt dat het huis een zuidelijk en noordelijk deel had. In 1832 werd het zuidelijke deel bewoond door Jan van Dijk en zijn gezin, het noordelijk deel door Claes of Klaas van Dijk en gezin.1 In hetzelfde jaar leende Jan 400 gulden van Gerrit Hoofman, een garenbleker uit Bloemendaal. Als onderpand diende dus zijn huis en erf aan de Jan Gij senvaart. In het westen lag de Heerenwech. In het noorden en oosten werd het huis begrensd door de eigen dommen van Klaas van Dijk-2 In het zuiden lag het stadsland van Haarlem. Alle ingetekende grond op de kaart uit 1715 was stadsland van Haarlem. Ook Klaas leende in het zelfde jaar 200 gulden van Gerrit Hoofman. Zijn huis werd in het westen begrensd door de Heerenwech, in het noorden door de Jan Gijsenvaart, in het oosten door het stadsland van Haarlem, in het zuiden door de eigendommen van Jan van Dijk.3 Zie afb.B blz. 29 voor juiste situering. Hiermee hebben we in samenhang met de kaart het dubbele huis goed kunnen situeren. Klaas overleed in 1733 of 1734. Zijn weduwe Lijsbeth Fredericx verkocht in 1734 het huis aan Frederik van Dijk uit Haarlem voor 400 gulden. Vermoe delijk was hij haar zoon. In die tijd werd er aan weduwen bij verkoop van onroerend goed een voogd toegewezen. Dat was in dit geval monsieur Abraham van Sol uit Haarlem. Frederik leende voor de aankoop van het huis 21 Fam. v. Eick voor de serre van huize Kennemergaarde (1947) (foto: F. van Eick) IJspret op de vijver van Duin en kruidberg. Foto: F van Eickk. Afb.l. Het pand van de voormaligeGarage Immers in 2010 gezien van af de Van Dalenlaan. Foto J. Morren

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2013 | | pagina 11