c ;.1 Van Witte Valck tot Blauwe Druif oP een schetskaart van de blekerijen onder Bloemen daal uit circa 1610 wordt op de plaats van de winkel met herberg nog geen bebouwing weergegeven. (Zie hiervoor de kaart op afbeelding A op pag. 29) In de archieven maken we voor het eerst kennis met de winkel met herberg in een akte uit 1664. In dit jaar verkochten Joost, Huijbert, Heiltje en Maertje Verstraten, volwassen kinderen van Abram Verstraten en de voogden van zijn nog onmondige kinderen een huis met boomgaard aan de Jan Gijzenvaart. Abram Verstraten was de eigenaar van blekerij De Uitvlugt, die ook langs de Jan Gijzen vaart lag. Zij verkochten het huis aan hun broer Roelof Verstraten voor 1275 gulden. Roelof was de eigenaar van de hofstede Stuivesant, die aan de oostzijde van de Hee renwech lag, tegenover de blekerijen langs de Jan Gijsen vaart aan de westelijke zijde. r •.-•"iijj Afbeeldingen behorende bij artikel "Van dubbelwoonhuis nr 58 tot garagebedrijf Immers" Afbeeldingen behorende bij artikel "Van Witte Valck tot Blauwe Druif" Dit verhaal gaat over een winkel en herberg die stonden in de binnenbocht van de Jan Gijsenvaart in de toenmalige Leckbuurt. Deze buurt valt nu onder het huidige Santpoort-Zuid en lag tussen Santpoort-Noord en Bloemendaal langs de huidige Wustelaan en de Bloemendaalsestraatweg. Oorspronkelijk stond dit pand bekend als de Witte Valck. De winkel en herberg hebben zeer veel eigenaren gekend. In de 18e eeuw stond een tijd bekend als het Schip pershuis. In de 19e eeuw krijgt het geheel de naam Blauwe Druif. We volgen de geschiedenis van dit pand tot op het moment dat er een supermarkt met bovenwoningen wordt gerealiseerd. Het landschap ter plekke is door de eeuwen heen totaal veranderd. De vaart is ter plaatse verdwenen en ook de Leckbuurt heeft vele veranderingen ondergaan. De concentratie van blekerijen langs de vaart is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een woonbuurt. Op de plaats van de voormalige winkel en herberg herinnert niets meer aan vervlogen tijden. Vroeger kon men hier rustig een borreltje gaan drinken. In de supermarkt kan je nu ook een borreltje kopen maar om dit op je gemak ter plaatse op te drinken lukt niet meer. De boomgaard lag achter het huis en aan het huis hing een uithangbord met daarop een Witte Valck. Ten noorden van het huis liep een zogenaamde notweg tussen het huis en de Jan Gijsenvaart. Een notweg is een weg waarover derden het recht hadden om naar hun per celen te gaan die aan deze weg lagen. De Heerenwech is de huidige Bloemendaalsestraatweg. Roelof Verstraten was getrouwd met Aecht Jacobs. Na het overlijden van Roelof ging het huis over naar zijn weduwe. In 1680 verkocht zij het huis de Witte Valck met steun van Pieter Spijker, de gerechtsbode van Velsen, aan haar zoon Jan Roeien Verstraeten. Hij betaalde 1200 gulden voor het huis.2 In 1695 zat Jan Roeien om geld verlegen, want hij leende in dit jaar 600 gulden van de eersame Jan Claes Dellems. Als onderpand diende zijn huis de Witte Valck.3 Mogelijk bleef hij in financiële moeilijkheden verkeren, want in 1697 verkocht hij zijn De Witte Valck - Gr1- r 1 ■vSPtlSS'm 'V;v v--pn i ivV. ;.-w ::J - - %- Afb. H. Locatie stalhouderij Immers 1930 Afb. G. Kaart 1930 32 Afb. 1. De brug over de Jan Gijsenvaart in 1762 gezien in zuidelijke richting. Rechts de winkel met herberg de Witte Valck. Tekening Cornelis van Noorde (1731-1795). Noord-Hollands Archief Haarlem, Collectie Velsen. 33

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2013 | | pagina 17