C o 1 o f o n INHOUD nmi Jk 13 21 33 40 47 53 Kennemergaarde, een statige 5 villa tussen hoge bomen Repatriant in Nederland Van dubbel woonhuis nr. 58 tot garagebedrijf Immers Van Witte Valck tot Blauwe Druif De kerk van Jan Gijzen lag in Van der Vlugt Melkinrichting Wie vroeger Opel zei, zei Van der Velden. DE ZANDPOORT nr 26, 2013 De Zandpoort is een uitgave van de Stichting Santpoort. Bestuur Stichting Santpoort E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter 023 - 5382640 T.C. Smakman, vice-voorzitter/secretaris 023 - 5372667 G. van 't Hof, penningmeester M.G. de Groot, algemeen bestuurslid 02 3 - 5 3 76 9 42 Contact: Stichting Santpoort Postbus 21 2080 AA Santpoort - Zuid www.stichtingsantpoort.nl email: stichtingsantpoort@gmail.com Rekeningnummer: ING: 3606774 Redactie: Lieke Baron Jos Diekstra Lay-out: Marcel Klein Schiphorst. Druk: Style Mathot, Haarlem (c) Stichting Santpoort 2013. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen uit deze uitgave is vooraf schrif telijke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding, voorkant: Huize Kennemergaarde in volle glorie in 1934. Duidelijk zijn de trapgeveltjes op het dak te zien. Later zullen deze tijdens een verbouwing verdwijnen, evenals de statige hoofdingang. Bron: Collectie Willem Metselaar (www.santpoort.inoudeansichtkaarten.nl) Afbeelding achterkant boven: De situatie rond 1850. Duidelijk is te zien dat de gebieden van de voormalige Kruidberg en Duin en Berg, later grotendeels samengevoegd tot het landgoed Duin en Kruidberg, en het huidige terrein van Kennemergaarde in feite één geheel vormen. Afbeelding achterkant onder: Situatie 1912. Bij de spoorlijn gelegen huize Kennemergaarde omgeven door parktuin. Goed te zien is, dat de beukenlaan (toen J.T. Cremerlaan geheten) onderdeel vormt van het restant van het sterrebos dat eertijds bij hof stede De Kruidberg hoorde. Deze laan loopt naar het oosten door over het spoor en sluit aan op de huidige Cremerlaan. Westelijk van Kennemergaarde ligt landgoed Duin en Kruidberg, waar Kennemergaarde in feite deel van uitmaakte. Tevens is te zien dat de Duin- en Kruidbergerweg die haaks op de beukenlaan staat, via een laan van het sterrebos loopt. Vroeger lag deze weg een pad westelijker, (tekening: Jan Morren, 1995) Jos Diekstra Jos Diekstra Jan Morren Jan Morren Wim van Hooff Gerrit Jonker Gerrit Jonker r t Pj&J GARAGE TH. IMMERS m— mm 9iu 2 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2013 | | pagina 2