Wüstelaan 2, dat later ook is afgebroken. Achter die woning bevond zich de landbouwgrond van Duin. Wüstelaan 3, het pand waarin de melkzaak/ijssalon was gevestigd, is in 1915/1916 gebouwd. Het was het wijk- gebouw van de kruisvereniging Het Witte Kruis. Op 13 september 1916 vond onder grote belangstelling de offi ciële opening plaats. Twee verpleegsters, die nog in het wijkgebouw woonden, verhuisden bij de komst van de familie Van der Vlugt. Wüstelaan 3 en het pand Wüste- laan 11 zijn beide gebouwd in een rustieke, Oud Hollands aandoende stijl. De uitstraling van Wüstelaan nummer 3 is in de loop der jaren flink gemoderniseerd, maar is in grote lijnen aan de straatzijde hetzelfde geble ven. Met name aan de achterzijde zijn een aantal uitbrei dingen gerealiseerd zoals een keuken en een werkhok. Op de nok van het dak bevindt zich nog altijd de piron. Een piron is een loden bolvormige versiering. Het pand beschikte al vanaf het begin over een badkamer met een bad en een douche. Een luxe voor die tijd waarvan de familie van der Vlugt meteen kon genieten. In de voorge vel onder het slaap-kamerraam is de steen met de naam "wijkgebouw" nog inge-metseld. Deze steen is aan het zicht onttrokken door een bordje dat er voor hangt. Tegen de erfafscheiding aan staat nu de Duivelssteen, een 16e eeuwse stoeppaal, afkomstig van de voormalige blekerij Bleek en Hoven aan de Wüstelaan. De naast gelegen woningen Wüstelaan 5, 7 etc. zijn in ongeveer 1930 gebouwd.Op dit gedeelte van de Wüstelaan waren in het verleden de nodige zakelijke activiteiten. Zo was er de groentezaak van Hoogland op Wüstelaan 8. Daarvoor was bakker Voorting op dat adres gevestigd. Een fietsen stalling was gevestigd tussen de panden Wüstelaan 8 en 10. De fietsenstalling was er met name voor de trein reizigers. In deze ruimte is later de groentezaak van Hoogland gevestigd geweest. Op nr. 10 was ook de patat zaak van de familie Hoogland Sigarenzaak Drent (later Put) was gevestigd op Wüste laan 20. In het pand ernaast, nr. 22, kon bij de familie Wens snoep worden gekocht. Daarna werd in dat pand een winkel van Hoogland gevestigd waar je behang en verf kon kopen. De dames Wassenaar hadden een winkel in het pand Wüstelaan 40 voor de verkoop van naai- spullen en kleding. Daarnaast (Wüstelaan 38) was de kruidenierszaak van Sint gevestigd. Daarvoor stond deze kruidenierszaak in de Passtoorsstraat. In het pand Wüstelaan 32 konden langere tijd kunstvoorwerpen worden gekocht bij de familie Bas. Schoenmakerij Jansen bevond zich in het pandje Wüstelaan/hoek Uijtendaal- straat (Uijtendaalstraat 12). In de Passtoorsstraat was aan het begin van "de Elta" de levensmiddelenzaak van Boersma gevestigd. Op dit moment zijn alle winkels in dit deel van Santpoort-Zuid verdwenen. Hun werkzame leven Met enthousiasme wordt over de jarenlange werkzaam heden door mevrouw en de meneer van der Vlugt gesproken. Geen woord over hoe zwaar het werk was. En dat moet toch het geval zijn geweest met o.a. het sjouwen van de grote volle melkbussen en kratten met flessen. Slechtere herinneringen komen alleen aan de orde als gesproken wordt over de strenge winters en de oorlogstijd. In 1968 namen de heren Piet en Kees van der Vlugt de zaak van hun vader over. Zij begonnen samen met het uitventen van melk. Oorspronkelijk combineerde Piet het uitventen van melk met de verkoop van ijs. Tenslotte legde Piet zich rond 1969 uitsluitend toe op de bereiding en verkoop van ijs. Voor het uitventen van de melk hadden de gebroeders van der Vlugt drie wijken in de naaste omgeving, waaronder de Neethof en de Afb. 4. Overweg Jan Gijzenvaart. Links ziet u het spoorwegwachtershuisje. Daarachter staat het huis Wüste- laan 1; daarop stond met grote letters SANTPOORT. Aan de rech terkant staat Wüstelaan 2. Beide panden zijn afgebroken bij latere aanpassingen van de spoorwegover gang Bron: Collectie Bob van Wanrooij Afb. 5. Wijkgebouw van kruisvereniging Het Witte Kruis uit 1916 Bron: Collectie Bob van Wanrooij Spoorwegovergang in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Links voorbij de overweg ziet u de toenmalige garage Van der Velden met de Shelipomp voor de deur. Voor de spoorbomen staat een peugot 203, in die tijd een bekende verschijning op de Nederlandse wegen. Het bord "hierstoppen behalve wielrijders" is wat onduidelijk, mogen fietsers gewoon doorrijden? In de loop van de jaren is er wel het een en ander veranderd, tenslotte staat er nu meestal een bord met het opschrift:"Wacht tot het rode licht is gedoofd, er kan nog een trein aankomen". Dat bord was in die jaren niet nodig, want de spoorbomen werden niet auto matisch geopend en gesloten. Het gebeurde toen nog door een werknemer van de spoorwegen. En die liet de bomen gewoon dicht als er nog een trein aankwam. 49

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2013 | | pagina 25