Wie Opel zei, zei Van der Velden Een interview met Jan van der Velden Met de opkomst van het gemotoriseerde verkeer vestigden zich overal uiteraard ook garagebedrijven. De eerste auto met een verbrandingsmotor werd omstreeks 1885 gemaakt. De garages werden geleidelijk aan groter door de toena me van het aantal auto's. Later ook omdat door dealers aan de garages verdergaande eisen werden gesteld. Vaak waren verplaatsingen noodzakelijk. Jan van der Velden (Santpoort-Zuid altijd trouw gebleven) heeft als voormalig eigenaar van de bekende Santpoortse Opelgarage vele ontwikkelingen in de autobranche van zeer nabij meegemaakt. Het bedrijf ging achtereenvolgens tweemaal over van vader op zoon. Het garagebedrijf Van der Velden is uiteindelijk opgegaan in het Motorhuis, dat is gevestigd in de Velserbroek. Met Jan van der Velden praten over het garagebedrijf is een mengeling van verhalen over zijn zaak en familieher inneringen: het was tenslotte een familiebedrijf. De grootvader van Jan, Bertus van der Velden, heeft de aan zet gegeven tot het ontstaan van garage Van der Velden. Daarna werd zijn zoon Bob de eigenaar en tenslotte nam daaropvolgend zoon Jan het bedrijf over. Om de vroegere plaatsbepaling van het garagebedrijf Van der Velden aan te geven: vanaf de Wüstelaan gezien, direct links na de spoorwegovergang Santpoort-Zuid. Dit is nu de locatie van de kanto ren aan het begin van de Van Dalenlaan, voorheen Bloemendaalsestraatweg 196. De garage stond naast het voormalige hotel-restaurant- stationskoffiehuis Santpoort Meerenberg van H.J. Klau wers, Bloemendaalsestraatweg 194. Later is in dat pand Verhoeven met een slijterij gekomen. In 1967 zijn ook panden afgebroken en is het appartementengebouw Prinsenbos daarvoor in de plaats gekomen. De grootouders van Jan kwamen oorspronkelijk uit Den Haag. Grootvader was de chauffeur van graaf Van Limburg Stirum. Grootmoeder was kamenierster bij de gravin. Grootvader maakte zo nu en dan grote autotoch- De tuin van huis Wüstelaan 1, waar de spoorweg wachter woonde met zijn gezin Bron: Collectie Bob van Wanrooij. Dhr. Frans van der Vlugt voorziet mevrouw Grada de Rooy van Afb. 11. Vader en moeder Van der Vlugt op het terras met de nieuwe klapstoeltjes. 52 Afb.l Drie generaties Van der Velden; v.l.n.r. Bertus, Bob en Jan. Afb. 2. Garage Van der Velden in de periode dat er nog rijwielen werden verkocht. Ernaast is het Stationskoffiehuis Sant poort Meerenberg van H.J. Klauwers 53

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2013 | | pagina 27