twee huisjes .Jan kan zich herinneren dat het na een lange lijdensweg is gelukt het autobedrijf op die plek te vestigen. Velen, waaronder de Stichting Santpoort, had den bezwaren tegen de verplaatsing van het garagebedrijf naar die locatie, maar tenslotte kon het bedrijf daar wor den voortgezet. De nieuwe showruimte aan de Hoofdstraat bleek echter te beperkt, zodat de oude locatie nog enige tijd werd gebruikt. Jan werkte op de nieuwe locatie, zijn vader op de oude.. De oude locatie nabij de spoorwegovergang werd begin jaren '70 verkocht aan Kwint die het terrein ging ontwikkelen. In diezelfde periode werd door het gebrek aan showruimte aan de Hoofdstraat en omdat General Motors hoge eisen stelde, gedurende 5 jaar het pand aan de Hagelingerweg, waar nu Chinees restaurant Manor is gevestigd, gehuurd. Op die locatie werd de showroom gevestigd. In 1972 ging Bob van der Velden met pensioen en nam Jan de zaak over. Je had natuurlijk ook te maken met concurrentie. In de naaste omgeving waren er andere garages zoals W. Nelis, later Boots/Otte(Bloemendaalsestraatweg 25), Immers (hoek Van Dalenlaan/Bloemendaalsestraatweg), Bakker (Bloemendaalsestraatweg nabij 58). En in Santpoort Noord de garages Maarschalk, Jak, Trovato, Veenstra, Koene. Later ontstond er ook steeds méér onderlinge concurrentie tussen Opelgarages in de regio. Opel had inmiddels een systeem opgezet om het service niveau steeds verder te verbeteren. Elke Opel-dealer werd jaarlijks getoetst op allerlei onderdelen. Het niveau van de waardering van de verschillende onderdelen bepaalde of jouw garage "Qualitydealer" was. Met het niveau van waardering kon je adverteren. Garage Van der Velden had het hoogste serviceniveau. Niet alleen Opel stelde hoge eisen, ook Shell wist daar wel raad mee. Om maar een klein voorbeeld te geven; er mocht geen liter olie van een ander merk in het pand aanwezig zijn. Shell eiste volledige exclusiviteit. Jan verkocht zijn bedrijf in 1982 aan de administrateur van het garagebedrijf, J.P. van Galen. Later verkocht Van Galen de zaak door aan Van Lent Heemstede. Van Lent werd op zijn beurt tenslotte overgenomen door het Motorhuis. Niemand weet het meer, maar garagebedrijf Van der Velden is in de jaren vijftig kortstondig aan het experi menteren geweest met de bouw van caravans. De garage maakte in totaal 6 caravans. De metalen constructie, de vering, het remsysteem, de ophanging van de wielen etc. werd door de garage gemaakt. Het timmerwerk werd ver zorgd door Cassee uit Bloemendaal. Vroeger ging je ook bij Van der Velden langs als de auto schade had opgelopen. Alle schadewerkzaamheden wer den door de garage zelf uitgevoerd. Tegenwoordig komen daarvoor alleen gespecialiseerde schadebedrijven in beeld. Kort en goed; Wie vroeger Opel zei, zei Van der Velden. Gerrit Jonker Stichting Santpoort heeft zich verzet tegen de verplaatsing van het bedrijf naar de Hoofdstraat in Santpoort-Noord, omdat daarvoor verschillende karakteristieke panden moesten worden afgebroken. Het verzoek aan de Rijksdienst voor Monumentenzorg (nu RCE, Rijksdienst voor het Cul turele Erfgoedom dit deel van Santpoort-Noord tot beschermd dorpsgezicht te verklaren, is daarom afgewezen. In plaats daarvan is wel het conserverende bestemmings plan: "Vlugthoven en omgeving" opgesteld. 56 Noot van de redactie: Afb.7. Luchtfoto met de locatie van de nieuwe garage aan de Hoofdstraat in Santpoort-Noord Bronvermelding Kennemergaarde Duin en Kruidberg, honderd jaar buitenplaats, G.E. Hartendorf, J. Morren e.a. Duin en Kruidberg,geschiedenis van een landgoed, J.J. Mobron, Velsen-IJmuiden, de doorsnee van Holland, S. Rolle en P. v. Hove Santpoort, twee dorpen in de schaduw van Brederode, J. van der Aar, S. Rolle Duin en Kruidberg: van prinselijk jachtverblijf tot modern confe rentieoord, 1997 ABN AMRO Historisch archief Noord-Hollands Archief, tehuis voor chronisch zieken "Kenne- mergaarde"(krantenartikelen), inventarisatienr: 1172 100 jaar Park Kennemergaarde - Pareltje van Velsen, Caroline van den Bemt, Joos Versfeit, Corine Luijt en Ben Kaptein (www.facebook.com/park.kennemergaarde). Bronvermelding Woonhuis 58/ Garage Immers 1 Nationaal Archief Den Haag, Financie van Holland, toegang nr. 528, inv. nr. 5. 2 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 923 fo. 29r. 3 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 923 fo. 28v. 4 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 923 fo. 72v. 5. NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 923 fo. 195r. 6. NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 971 fo. 72v-73 v.Morren J, Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen, deel 1Santpoort, Huizen 2002, blz. 14-19. 7. NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 975 fo. 63r. 8 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 972 fo. 179r. 9 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 973 fo. 68r Haan Dr. T.J.W.R. redactie, Zeven Heerlijkheden, Den Haag 1966, blz. 69. 10 NHA. ORA. Velsen, inv. nr. 977 fo. 12r. 11 NHA. Notarieel Archief Velsen, inv. nr. 17 akte 13. 12 Haan Dr. T.J.W.R. redactie, Zeven Heerlijkheden, 57

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2013 | | pagina 29