f 4 t m, -M Na de oorlog werd ze lid van de Partij van de Arbeid en van het Humanistisch Verbond. Ze is gecremeerd in Driehuis - Westerveld. 14 Madeion Székely-Lulofs Afbeeldingen behorende bij artikel "De fabel van het stuivend zand" ?- ®ii m gezichtsvermogen werd steeds slechter. Nine was enige tijd lid van de Communistische Partij Holland. Later is haar kwalijk genomen dat ze tijdens de Tweede Wereldoorlog hoopte dat het kwade - in casu Hitier - soms door "de wereldwil" als instrument gebruikt kan worden om het goede te bewerkstelligen. Het goede was dan de eenheid van Europa. Ze had dit geformuleerd in Goed en kwaad. Vrienden raadden haar de publicatie ervan af omdat men dan ten onrechte zou denken dat ze sympathie voelde voor de NSB. Nine volgde dit advies op. (1) De straatnaam Kruidbergerweg verwijst naar de hofstede De Madeion Székely-Lulofs (1899-1958) is vooral bekend geworden door haar spannende en met veel inlevingsvermogen geschreven romans over de planterswereld in Nederlands-Indië. Als dochter van een bestuursambtenaar, daarna als vrouw van een planter, bracht zij een groot deel van haar leven door in Nederlands-Indië. Haar debuutroman werd meteen een internationaal succes: Rubber (1931). Het boek werd in vijftien talen vertaald, verfilmd (1936) en voor toneel bewerkt. In deze roman beschrijft ze onverbloemd het rauwe leven van de rubberplanters en hun onbarmhartig optreden tegen de Javaanse contractarbeiders. Om die reden werd het boek in Nederlands-Indië zelf slecht ontvangen. Zij schreef een aantal veel gelezen, vaak vertaalde, psychologisch realistische romans, waarin zij een kleurig beeld schetst van het leven in de tropen, later ook in dat van Hongarije. In 1930 vestigde zij zich met haar tweede echtgenoot, de Hongaarse planter en schrijver Laszló Székely, in Hongarije. Székely schreef ook romans; beiden gebruikten de botsing tussen twee culturen, Oost en West, als thema in hun literaire werk. Ze vertaalden (soms samen) Hongaarse romans in het Nederlands. Door de oorlogsdreiging verhuisden zij in 1938 met Kruijdberg, die ooit in het bezit was van het Huis van Oranje. De boerderij De Kruidberg aan de Duin en Kruidbergerweg tegenover hotel Duin en Kruidberg is een restant van deze hofstede. (2) Philippe Pinel (1745-1826) wordt beschouwd als de vader van de moderne psychiatrie: hij genoot grote bekendheid wegens het invoeren van een menslievender behandeling van psychiatrische patiënten zonder gebruik te maken van dwangmiddelen. In het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort introduceerde hij deze methode. Bronnen: P.N. van Eyck, Lezing en herdenking, De Beweging, jrg. 13, Amsterdam 1917 Victor H. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1, Amsterdam 1958 Mea Mees - Verwey, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1974 Cornelie van Uuden Pieter Stokvis, De gezusters van Vloten, Amsterdam 2007 hun drie kinderen hals over kop naar een pension in Santpoort-Zuid (Vinkenbaan 50), een maand later naar een pension in Bloemendaal (Pinellaan 15), waar ze tot 3 november 1939 woonden. Daarna verhuisden ze naar een pension op Vinkenbaan 17. Ze kochten in juni 1940 een huis aan de Wüstelaan (nr.27). Székely vertrok echter naar Budapest om gezondheidsredenen, maar ook omdat hij zijn gezin - hij was Joods - niet in gevaar wilde brengen. Madeion ging in op het verzoek van de Duitse bezetter zich te melden bij de nationaalsocialistische Kultuurkamer. Dit deed zij om haar illegale activiteiten niet in gevaar te brengen: zij was als koerierster actief in het verzet en huisvestte ook onderduikers, onder wie de communistische auteur Theun de Vries. Met haar echtgenoot op afstand begon ze een relatie met de Hongaarse cellist Palotai, die bij haar woonruimte huurde. Ze hoopte dat haar man in Budapest spoedig "een vlot meisje" zou vinden maar Székely stelde verbitterd voor te scheiden. Hij had het zwaar in Budapest, hij kon niet zonder Madelon. Hij overleefde de verschrikkingen van de oorlog, maar zag zijn vrouw niet terug. Vlak voor zijn terugreis naar Nederland stierf hij aan een hartaanval. Toen Madelon merkte dat haar dochter Kotjil een verhouding had met Palotai, deed ze een poging tot zelfmoord. Ze herstelde en de cellist met 24 lees verder op pag. 29 W, WUÊ Afb. 1 Detail uit de kaart van Floris Baltharsz. van Berckenrode uit 1615. Ontleend aan Ons Bloemendaal, lustrumnummer 1, 26e jaargang, 2002 van de Stichting Ons Bloemendaal. IS rt SL'i r - r - - -:rin.,- Afb. 2 Een deel van de kaart van Adriaen de Bruin uit 1610. Noord-Hollands Archief Haarlem, de beeldbank 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2014 | | pagina 14