C o 1 o f o n Inhoud 33 41 49 DE ZANDPOORT nr 27, 2014 De Zandpoort is een uitgave van de Stichting Santpoort. Bestuur Stichting Santpoort E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter T.C. Smakman, vice-voorzitter/secretaris G. van 't Hof, penningmeester M.G. de Groot, algemeen bestuurslid Contact: Stichting Santpoort Postbus 21 2080 AA Santpoort - Zuid www.stichtingsantpoort.nl email: stichtingsantpoort@gmail.com Rekeningnummer: NL16INGB 0003606774 Redactie: Lieke Baron Jos Diekstra Lay-out: Kim Langenberg Druk: Style Mathot, Haarlem (c) Stichting Santpoort 2014. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen uit deze uitgave is vooraf schriftelijke toestemming van de redactie vereist. 023-5382640 023-5372667 Afbeelding voorkant boven: Kleurenansicht van Ruïne van Brederode met daarop de boerderij, die ooit tegen de Ruïne was aangebouwd (Collectie W. Metselaar). Afbeelding voorkant onder: Tekening van onbekende kunstenaar met citaat van Ludwig Wittgenstein: "De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld". Afbeelding achterkant boven: Buitenzorg in vroeger tijden Afbeelding achterkant onder: De Venen 2014 (Foto L. Baron) Voorwoord Literair-historisch Santpoort 3 Pim Boer uTTMH CtAvMM $ANTI>00Rrr De fabel van het stuivend zand Jan Morren Woonwijk de Elta Wim van Hooff Buitenzorg en de buren Cerrit Jonker 1 023 - 5376942

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2014 | | pagina 2