AMSTERDAM EER5TE LUCHTVERKEER TENTOONSTELLING aan de westkant begrensd door de bebouwing van de Wüstelaan. Zonder dat het stratenplan aansloot, werd De Elta tegen de Kippenbuurt aangebouwd. De enige straat die aansloot was de Kippenlaan - ten tijde van De Afb. 9. Affiche van de ELTA tentoonstelling uit 1919. Afb. 10 Oude klinkers van de Schuitstraat. de Elta tijdens W.O.I gebouwd is en dat bouwmaterialen in 1916 schaars waren. De matige bouwkwaliteit van de huizen is zeker van invloed geweest op de levensduur van de wijk, welke ongeveer 40 jaar is geweest. Bestrating van De Elta Op vroege foto's van De Elta lijkt het net of er in de straten veel onkruid groeit of dat er zelfs geen stenen liggen. Dat kan goed kloppen. De eerste huizen werden vanaf 1916 gebouwd en in de eerste instantie lagen er alleen trottoirs. Pas op 9 juli 1919 werd de bestrating voor de woonwijk De Elta aanbesteed. De klus werd gegund aan een bedrijf in Amersfoort. De aanneemsom bedroeg 24.780. Voor de nostalgische lezers onder u: als u de Sportlaan volgt naar de voetbalkantine van SV Terrasvogels dan passeert u bij de bocht van de Sportlaan nog een stuk oude bestrating van De Elta. Als u bij het ingaan van de Sportlaan linksaf slaat vindt u nog de loop van de Terburgstraat en de overgang naar oude de inrit van Bleek en Hove. Als u rechtsaf slaat rijdt u op de bestrating "van de oude Schuitstraat" en vindt u bij de parkeerplaats het laatste stukje bestrating van de Uitendaalstraat/hoek Schuitstraat, waar de fabriek van Wulfers lag. Ligging van De Elta De woonwijk De Elta werd tussen de landerijen van Bleek en Hove en de Kippenbuurt in gebouwd en Afb. 11 Oude klinkers/locatie Uitendaalstraat Elta de Uitendaalstraat geheten - die aan de oostkant de Elta begrensde en aansloot op de Schuitstraat. De Kippenlaan/ Uitendaalstraat is overigens een bestaande oude (middeleeuwse) notweg, die recht van overpad gaf naar de aanliggende landerijen in de Venen (het gebied oostelijk van de Elta en Kippenbuurt, begrensd door de Delft). Het wijkje was niet groot en kende eigenlijk maar vijf straten. De namen waren ontleend aan Velsense wethouders en raadsleden die zich sterk gemaakt hadden voor de bouw: P. Schuijt, H J. ter Burg, E.C. Platvoet, J. Uitendaal en J. Passtoors. Met de schrijfwijze van de straatnamen nam men het niet zo nauw: Schuitstraat werd met "u i" geschreven en Terburgstraat aan elkaar. Nou ja, het was al mooi als er al een straat naar je was vernoemd. De Elta als plek om te wonen en te werken De Elta was eigenlijk een "dorp in een dorp". De buurt lag behaaglijk ingesloten en gaf geen doorgaande kenmerkte zich door zich door een grote saamhorigheid. Oud bewoners spreken over een familiegevoel. Niet zelden was men daadwerkelijk familie van elkaar of werd de buurman of - vrouw "oom of tante" genoemd. Onderling werden aan elkaar de meest bijzondere bijnamen gegeven: Dora Punt, Henk Slof, Willem Scheet, Koen Konijn, Kale Klein, Nonnes en Graatje, Slome Jan of Lange Jan. Afb. 12. Kaart van de Kippenbuurt en de Elta in 1960. Perceel nr. 5490 is Uitendaalstraat 16. verbinding naar elders. Dat betekende dat er alleen mensen kwamen die er iets te zoeken hadden. De mensen die er woonden hadden vaak gemeenschappelijke kenmerken: ze waren arbeider, ze hadden vaak grote gezinnen en men had het niet breed. En in de tijd waarin de Elta gebouwd werd was er nog zeker sprake van rangen en standen. Verschil moest er zijn. Dan was er ook nog het (letterlijke) hoogteverschil tussen de huizen aan de Wüstelaan en De Elta; de laatste was lager gelegen. Inwoners uit De Elta zeiden dan ook dat de bewoners van de Wüstelaan "op de hoogte" woonden. Hoe dan ook, nagenoeg iedereen die in De Elta gewoond heeft, heeft er goede herinneringen aan. De buurt Voor de kinderen die er woonden was De Elta als speelgebied een eldorado. In de rustige straten en in de poortjes kon heerlijk gespeeld worden en in de Venen, achter De Elta richting Delft gelegen, was een groot gebied met weilanden, tuinderijen en ongebruikte landjes. In de winter werd er op een ondergelopen weiland vlakbij de Delft een ijsbaan aangelegd. Menig inwoner van Santpoort-Zuid heeft daar zijn rondjes gedraaid en behoudt daar goede of zelfs romantische herinneringen aan. Hoewel de meeste winkels van Jan Gijzen aan de Jan Gijzenvaart (Bloemendaalsestraatweg) waren gevestigd, waren er in de omgeving van de Kippenbuurt en De Elta ook de nodige middenstanders actief. Aan de Wüstelaan nummer 3 was de melkinrichting van de familie Van der Vlugt gevestigd, later uitgebreid met de verkoop van ijs. Op zonnige dagen kon men heerlijk op het buitenterras zitten. Op nummer 10 was de rijwielzaak van Voorting, de latere groentezaak en snackbar van Piet Hoogland. Op nummer 12 was de snoepwinkel van Opoe Van der Wensch. Verderop, op nummer 18, was de sigarenzaak van Drenth en daarnaast op nummer 20 de behangzaak van Jan en Aal Hoogland. Een paar huizen verder, op nummer 30, waren het woonhuis en de werkplaats van aannemer Piet Rings, op nummer 32 woonde de (huis) schilder de heer Bas met zijn gezin en op nummer 36 had J.B. Brouwer zijn melkinrichting. Op Wüstelaan 38, aan de overzijde van de Passtoorsstraat, was de winkel van kruidenier Sint (later van de familie Koster). Op Wüstelaan 40 dreven de "de dames" Wassenaar, gewoon aan huis, na 1952 hun winkel in wol en nachtmode. 44 tile 6/ O f Aiivcr itrdit is f/ P idlvet-t Ui iet Uaïl - sir a 4 i 45

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2014 | | pagina 24