Krottenwijk Elta in San», poor t-Z. wordt eindelijk opgeruimd In de Uitendaalstraat was direct achter het pand van Voorting/Hoogland de smederij van Van Gulik gelegen. Verderop rechts - voor Uitendaalstraat 16 - liggen twee loodsen. De linkse loods is in gebruik geweest als smederij van smid Veldhoven en als opslagruimte voor groenteman Jan Nieuwpoort. De rechtse loods deed dienst als slachterij van diverse Santpoortse slagers. Achter deze loodsen aan de Uitendaalstraat lag de tuinderij van Van Duijn, o.a. kweker van aardbeien "van de kouwe grond", die verkocht werden in de bekende grote sloffen. Aan het eind van de Platvoetstraat, tegenover de werkplaats van aannemer Rings, was de opslagplaats en werkruimte van elektricien Ermshaus. In De Elta zelf zat op de hoek van de Passtoorsstraat en de Terburgstraat de elektrahandel van de heer Klein. Verder waren er diverse schoenmakers actief, waaronder schoenmaker Duivenvoorden aan de Uitendaalstraat. Groenteman Jan Nieuwpoort, die met paard en wagen een groentewijk reed, woonde aan het einde van de Passtoorsstraat en had zijn opslag in de linkse loods in de Uitendaalstraat. Op een groot stuk grond op de hoek van de Uitendaalstraat en de Schuitstraat lag de meubelfabriek Joh. J. Wulfers en Zoon. Deze fabriek was in 1935 gebouwd en door de jaren steeds uitgebreid. Tuinder Termetz woonde in de Schuitstraat en zijn tuinderij lag naast de fabriek van Wulfers, op de plaats waar nu de voetbalkantine van sportpark De Elta staat. De grond die in noordelijke richting grensde aan De Elta werd gebruikt door boer Jan Handgraaf en de tuinders Piet Handgraaf en Wiggert. Het einde van de Elta Hoewel de buurt schilderachtig en karakteristiek was, liet na verloop van tijd de kwaliteit van de huizen te wensen over en beantwoordden de huizen niet meer aan de eisen van de tijd. De gemeente Velsen begon plannen te maken voor nieuwbouw, zoals die in de begin jaren zestig in de wijde omgeving plaatsvond: het bouwen van flats van drie of vier woonlagen. In de jaren vijftig begon de gemeente woningen in De Elta die vrijkwamen op te kopen van de woningbouwvereniging en vanaf 1958 begon de sloop van de eerste huizen. Eerst werden er aan de noordkant van het huidige Van den Bergh van Eysingaplantsoen twee flatgebouwen (met garages) neergezet. De flats in zuidelijke richting van het spoor zijn wat later gebouwd. Totaal werden er 90 woningwet flats gebouwd. De meeste bewoners van De Elta waren tegen het plan van afbraak en nieuwbouw en voelden niets voor een verhuizing. En omdat De Elta zo gezellig was en niet in de laatste plaats omdat de 46 huur voor De Elta huisjes vijf gulden per week was en de flats vijftien tot zestien gulden aan huur moesten gaan kosten. Op de weilanden waar de Uitendaalstraat op uitkeek werden vanaf 1963 de sportvelden van sportpark De Elta aangelegd. Hier ging de sportvereniging Terrasvogels (voetbal, honkbal en softbal) spelen. Tot die tijd gebruikte Terrasvogels (opgericht in 1940) een weiland/sportveld aan de Terrasweg vlakbij de katholieke Naaldkerk (OL Vrouw van Altijddurende Bijstand). Reünie van oud Eltabewoners in 1983 Op zaterdag 10 september 1983 werd er op het landgoed van Spaarnberg een reünie gehouden van oud Eltabewoners. Tijdens het 50 jarig bestaan van de gymnastiekvereniging Velsen kwamen veel oud Eltabewoners elkaar weer tegen en begonnen Cerda Nijssen-de Rooij en haar broer Kees de Rooij met de organisatie van een reünie. Het resultaat was dat er 250 mensen op dit evenement afkwamen (iedereen droeg 25 gulden bij). (Tekst reünie uit: Kennemer Courant 30 augustus 1983). Afb. 14 Pastoorsstraat in de huidige situatie. De blinde muur laat zien tot waar de huizen van de Elta gestaan hebben. Afb. 15 De ijsbaan aan de noordoost kant van de Elta. Foto febru ari 1956 NHA. Afb. 13 Passtoorsstraat richting Wüstelaan. Foto 1955. Afb. 16 De meubelfabriek van Joh. J. Wulfers Zoon. Op deze foto is het bedrijf in zijn laatste vorm te zien, na zijn laatste uitbreidingen, nl. de opbouw van het kantoor en de loodsen voor de houtopslag. Foto uit 1960. Afb. 17 Interieur van de meubelfabriek van Wulfers, de bewer kingsafdeling. Foto uit 1950. Bronvermelding foto's: Afb. 1: met dank aan T. Visser. Afb. 2, 12: met dank aan J. Morren. Afb. 6, 17, 18, 19, 20 en 21: met dank aan A. Wulfers. Afb. 13: met dank aan J. Kocx-Perquin. Afb. 3, 5, 7, 9, 10, 11 en 14: archief W. van Hooff. Afb. 4, 8, 15 en 16: Noord-Hollands Archief (NHA). Geraadpleegde bronnen o.a.: Santpoort, twee dorpen in de schaduw van Brederode, J. van der Aar/S. Rolle. Santpoort, Dorp en Station in de 20e eeuw, G. Hartendorf. Groeten uit Santpoort, J. van Baarsel. Gisteren haast onherkenbaar, Velsen toen en thans, S. Rolle. Afb. 18 Krantenartikel uit de IJmuider Courant, editie 6 december 1961. 47

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2014 | | pagina 25