"Buitenzorg" en de buren (Conollyweg 2, 3 en 4 en Duinweg of Duivelslaan 41 en 43) Gerrit Jonker Locatie Binnen de driehoek Conollyweg, Duinweg (of Duivelslaan) en de Brederodelaan hebben we te maken met gebied in de gemeente Bloemendaal, direct grenzend aan Santpoort-zuid (gemeente Velsen). Een beetje merkwaardige grensverloop tussen beide gemeenten. Als men bijvoorbeeld in de tuin staat bij de woning Duinweg 41, staat men in de gemeente Bloemendaal. Met een stap op het trottoir overschrijden we de grens van de gemeente Bloemendaal en Velsen. Het is een driehoek waar in het verleden ook winkels waren gevestigd. Menigeen zal nog herinneringen hebben aan "groenteboer" van Riesen (Duinweg 41), de kruidenierszaak "COOP" (Duinweg 43) en groenteboer van der Linde in het pand Brederodelaan 1, hoek Duinweg/Brederodelaan. Hoe de driehoek zich ontwikkelde Lezend in het kadaster ontstaat het beeld van een bosgebiedje, waar een "heerenhuis" genaamd Buitenzorg werd gebouwd, waar vervolgens aangrenzende delen van het perceel werden verkocht, waarop tenslotte weer woningen werden bebouwd. Op het pand staat overigens met mooie zwarte letters Buiten Zorg (met spatie), terwijl in het kadaster etc. Buitenzorg (zonder spatie) wordt vermeld. Als wij naar de kadastrale gegevens kijken dan komen de volgende gegevens te voorschijn: Adriaan Volkert Teding van Berkhout was oorspronkelijk de eigenaar van het betreffende driehoekig stuk grond tussen de Duinweg, Conollyweg en de Brederodelaan. Hij was ook o.m. eigenaar van het landgoed Caprera. In de kadastrale gegevens van het stuk grond staat in die tijd "bos en hakhout" aangegeven. In de akte staat "de Hoog Welgeboren Heer Jonkheer Meester Adriaan Volkert Teding van Berkhout, lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en grondeigenaar wonende te Haarlem etc. etc. In 1880 en 1882 verkoopt de heer Teding van Berkhout het stuk grond aan Hendrik van der Fange. De heer van der Fange, geboren in 1826 was tuinier en woonde op de Hofstede Bleek en Berg. Hij laat aanvankelijk in de driehoek een schuur bouwen. Niet lang daarna laat hij bij de schuur een huis bouwen. Het huis komt in 1888 gereed. In 1892 laat hij het huis vergroten door aannemer Piet Rings uit Santpoort. "Het huis is in gebruik als pension", staat te lezen. Afb. 19 De afbraak van de Elta in het laatste deel van de Uitendaalstraat, bij de fabriek van Joh. J. Wulfers. Het sportveld is in aanleg en de eerste twee flats zijn al gebouwd. Foto 1962. Afb. 20 Afbraak van de Elta op de hoek van deel van de Terburgstraat en de Schuitstraat. Links boven is op de foto de Spaarnberghoeve weer te zien. Foto 1962. 48 Afb. 2 Huidige Buitenzorg (voor afbeelding Buitenzorg in vroeger tijden zie achterzijde van dit blad). N.S. STATION Santpoort - Zuid Duinlustpark Afb. 1 Uitsnede kaart gem. Bloemendaal 49

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2014 | | pagina 26