Onbekend is wie de architect van Buitenzorg is geweest. Ook in het boekwerkje Bouwen aan Bloemendaal (Kennemerreeks) ontbreekt bij Conollyweg 2 een naam van een architect. In 1898 overlijdt Hendrik en in dat zelfde jaar verkopen zijn kinderen het huis aan Everardus jr. ten Pierik. Ten Pierik (geboren in 1867) was procuratiehouder uit Amsterdam. De heer ten Pierik laat in 1899 de schuren verbouwen tot woning c.q. de woning Duinweg 41De heer ten Pierik woont aanvankelijk in Amsterdam en later in Santpoort. Het (grote) huis is in gebruik als pension, de woning Duinweg 41 bewoont hij zelf. Als hij in 1912 overlijdt gaat het eigendom over naar zijn weduwe Anna Rube (geboren 1867) en haar zoon Jacob. In het Bloemendaals Weekblad van 31 augustus 1907 staat een opsomming van personen die in pension Buitenzorg verblijven. In het blad staat boven die opsomming: "lijst van vreemdelingen". De erfgenamen Anna Rube en haar zoon, verkopen de twee woningen inl917 aan Johanna Elisabeth van Vladeracker (geboren 1865), ongehuwd, zonder beroep, die woonachtig is in Haarlem. Waarschijnlijk worden de woning Duinweg 41 en het pension verhuurd. Bij de akten in en voor 1918 betreffende Buitenzorg werd melding gemaakt van Meerenbergschenweg. Later werd de naam van die weg omgedoopt in Brederodelaan. In 1918 werd in een besluit van de gemeenteraad van Bloemendaal de naam Conollyweg vastgelegd. De weg is in relatie tot het Gesticht Meer en Berg, vernoemd naar de psychiater John Conolly (1794 geboren te Market-Rasen in Lincolnshire, in 1866 overleden). Deze psychiater heeft bijgedragen tot een moderne aanpak van de behandeling van psychiatrische patiënten. Hetzelfde geldt o.a. voor Philippe Pinel. (Pinellaan). In 1924 verkoopt zij de woningen aan Maria Adriana Honken Ogelwight, en waarschijnlijk (aktes geven daar geen 100 zekerheid over) voor de helft aan de zusjes Geesten en Jacoba de Vroome. Melding in het Haarlems Dagblad d.d. 8 augustus 1908: "Opname patiënten, indien nodig, kan voortaan geschieden in "Huize Buitenzorg" Santpoort van zuster M. Honken Ogelwight, dat het sanatorium Groot-Zomerzorg vervangt.Groot-Zomerzorg was een buitenplaats aan de Zomerzorgerlaan te Bloemendaal en tussen 1905 en 1910 een sanatorium voor zenuwpatiënten onder leiding van Dr. S. Sleeswijk en zuster Honken Ogelwight. Mevrouw Ogelwight (geboren in 1878) is verpleegster en woonde in Bloemendaal, daarna in Overveen, op de Zeeweg, en uiteindelijk weer in Bloemendaal. Zij gaat in de twee woningen een verpleeghuis beginnen. In 1931 laat zij een schuur bouwen. De twee panden Conollyweg 2 (huidige Buitenzorg) en het direct aangrenzende pand Duinweg 41 zijn in het verleden door middel van een opening in de tussenmuur met elkaar verbonden geweest. In de woning Duinweg 41 zijn de contouren van deze doorgang nog waarneembaar. In de bevolkingsregistratie ("gezinskaarten") is te achterhalen welke personen zo omstreeks 1920 -1940 in het pand Buitenzorg woonden. Zo woonde er een mevrouw Van Lourak afkomstig uit Brussel 3 jaar in het pand, mevrouw Brandeman uit Arnhem 3 jaar, een andere dame uit Brussel Lawick van Bene, duur van verblijf onbekend. In 1931 verkoopt mevrouw Ogelwight een stukje grond van de driehoek aan de Coöperatieve Broodbakkerij en verbruikersvereniging U.A. (COOP) als bouwterrein. (Het latere perceel Duinweg 43). In 1932 laat zij de woning aan de Conollyweg (Buitenzorg) verbouwen. Zover is na te gaan woonde zij eerst in het gedeelte aan de Duinweg 41 en in 1934 verhuisde zij naar de Zeeweg in Overveen. Mogelijk werken Jacoba en Geesten de Vroome in het verpleeghuis. De één als huishoudster en de ander als verpleegster. In 1931 wordt de woning Duinweg 41 met een bijbehorend stukje grond verkocht aan Johannes Menet (geboren 1900) die als kind op het adres Schroeder van de Kolkweg 10 woonde. Op dat moment werd de koppeling tussen de panden Conollyweg 2 (Buitenzorg) en Duinweg 41 volgens het kadaster beëindigd. Daarna kwam het pand opnieuw in bezit van Maria Adriana Honken Ogelwight. In 1944 verkoopt zij het aan Willem Stuvé. Hij verkoopt het pand in 1955 aan Arie Stefanus van Riesen. Zoals hierboven aangegeven, de "groenteboer". In 1963 werd het pand verkocht aan Rens Molenaar, duinwachter en tenslotte in 1980 aan de huidige eigenaren, mevrouw en mijnheer de Bruin. De woning Buitenzorg aan de Conollyweg 2 (verpleeghuis) wordt door mevrouw Ogelwight in Afb. 3 Conollyweg 4 1933 verkocht aan Catharina Agatha Zwagerman en consorten. (Niet in de akte bij naam genoemde personen). Zij is verpleegster bij het Provinciaal Ziekenhuis. Zij zal het verpleeghuis voortzetten. In 1934 wordt het perceel gesplitst in huis met erf en een tweede erf. Het tweede erf wordt later bebouwd met de woning Conollyweg 4. Op de huidige locatie Conollyweg 3 (dit is aan de overzijde van Buitenzorg) stond in het verleden langs het trottoir een klein vrijstaand huisje. Het was een tuinmanswoning blijkens het boekwerkje "Bouwen aan Bloemendaal" gebouwd in opdracht van Professor A.D. Fokker. In 1936 is dat gesloopt. De huidige woning Conollyweg 3 is daarvoor in de plaats gekomen. Afb. 4 Conollyweg 4 In die tijd wordt in de aktes Buitenzorg ook aangegeven als pension. Catharina trouwt met Jan Romein. Hij verkoopt het pension in 1953 aan Hendrikus Jacobus Lit. Het pension wordt voortgezet. In 1980 komt het huis op naam te staan van Geertje Adriana van Keppel, verpleegster bij het Provinciaal Ziekenhuis. Vervolgens wordt het in 1982 overgeschreven op naam van Jacobje Koens, verpleegster bij het Provinciaal Ziekenhuis. Zij gaat ook in het pand wonen. Buitenzorg is vervolgens verkocht aan Pöttker, makelaar in Aerdenhout. Het pand werd verhuurd aan o.a. jongeren. Op een bepaald moment waren er ongeveer 18 kamertjes gecreëerd die afzonderlijk werden verhuurd. De huidige eigenaar Zürlohe heeft er een overzichtelijk appartementengebouw van gemaakt. Het aantal kamers is sterk verminderd. Hij heeft het aanzien van gebouw, de buitengevel, de inrichting van de tuin etc. sterk verbeterd. Het afgesplitste erf bij Conollyweg 2 wordt in 1936 verkocht aan Andries de Koning en Bartha de Koning. Op dit perceel laat de heer de Koning in 1936 een vrijstaand huis (Conollyweg 4) bouwen. Het huis is nu eigendom van mevrouw B. van der Groep, kleindochter van de heer de Koning. Op het afgesplitste erf Duinweg 43 dat sinds 1931 in eigendom is bij de Coöperatieve Broodbakkerij en verbruikersvereniging (COOP) wordt in 1932 een vrijstaand huis gebouwd. Latere eigenaren zijn Petronella Maria van Duijnen (in 1969), daarna de heer Johannes Philippus Wilhelmus Poelgeest (in 1977), fysiotherapeut en tenslotte de heer R.M. Castenmiller, fysiotherapeut. Hoe worden de panden momenteel gebruikt Conollyweg 2 is ingedeeld in gemeubileerde appartementen die kunnen worden gehuurd. De woningen Conollyweg 3 en 4 en Duinweg 41 worden bewoond. In Duinweg 43 is een fysiotherapeut gevestigd. Bijzonderheden In 1982 toen mevrouw Koens eigenaresse was van Buitenzorg, was het een verpleeghuis dat los stond van het Provinciaal Ziekenhuis. Er waren ongeveer 6 personen in dienst terwijl ongeveer 14 personen werden verzorgd. In 1990 kwam Buitenzorg onder beheer van het Provinciaal Ziekenhuis. In ongeveer 1995 werd als gevolg van het afbouw van het Provinciaal Ziekenhuis ook Buitenzorg gesloten als verpleeghuis en ging het over in handen van een andere eigenaar. 51 50

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2014 | | pagina 27