Enige citaten uit zijn werk: "Het geloof is een stok om op te steunen, niet om anderen mee te slaan." "Men kan niemand kwaad doen zonder zichzelf kwaad te doen." "Ge kunt de vriend van uw vader worden, van moeder blijft gij steeds het kind." Hj had een bijzondere band met zijn moeder: hij heeft zo lang zij leefde, met uitzondering van zijn studententijd, met haar samengewoond. Illustratief is het volgende gedicht: Toewijding Aan mijne moeder Wat ik in 't diepst der ziel gevoelde, Wat mij verkwikt heeft of gedrukt, Wat zorg en vrees mijn hart doorwoelde, Wat vreugd en hoop mij heeft verrukt, Mijn denken doen, geheel mijn leven, Heb 'k aan deez' blaadjes toevertrouwd, Ze spreken van mijn geest en leven, En zijn met tranen soms bedauwd. 'k Leg, moeder! in uw handen neder Wat 'k heb gedacht, wat 'k heb gedicht, En 't is me nu, of nog eens weder Mijn hoofd aan uwen boezem ligt. En is het u misschien bij 't lezen, Als voelt ge iets, u van ouds bekend, Denk dan: de kussen zullen 't wezen, Die, met dit boek, mijn kind mij zendt. (Uit: Voorwoord bij Lessen en liederen eener moeder, 1882) 8 Frans Netscher Frans Netscher (1864-1923) was zoon van een oud resident in Oost-Indië. Hij was v.a. 1891 stenograaf in de Tweede Kamer; hij leerde daar veel politici kennen van wie hij rake portretten schreef. Hij was een groot promotor van de wielersport en hoofdredacteur van het ANWB-blad De Kampioen. In 1900 verhuisde hij naar Santpoort, Wüstelaan 95 (1), en werd eerst vrijzinnig- democratisch raadslid en later wethouder in de gemeente Velsen. Hij hield zich vooral bezig met politieke en economische vraagstukken. Netscher was medewerker van het literaire tijdschrift van de "Tachtigers": De Nieuwe Gids. Bekende figuren die tot deze vernieuwende beweging in de literatuur behoorden, waren o.a. Willem Kloos, Jacob van Looy, Lodewijk van Deyssel, Frederik van Eeden, Albert Verwey en Willem Witsen. De laatste drie bezochten de Salon van Velsen, op de Vinkenbaan (2). Netscher introduceerde het naturalisme in Nederland, een literaire stroming die gebaseerd was op theorieën van de Fransman Emile Zola. Lodewijk van Deyssel, invloedrijk criticus, was aanvankelijk enthousiast over 14 het impressionistisch proza van Netscher, maar knakte diens carrière met een vernietigende en onbillijke kritiek. Hij vond Netscher een epigoon: "Zola is de kip die achter de Hollandse duinen het ei Netscher is komen leggen." Hij noemde hem: "de herkauwer van Zolaas tabakspruimen." Netschers reputatie als schrijver was vernietigd! Hj publiceerde later journalistieke schetsen in o.a. Het Handelsblad, Het Vaderland, de Nieuwe Rotterdamse Courant en De Gids. f4HNMJ.il1 n LH S|J Hf ülïfUI HmUi IJt-Jf Uitg. J. P. Nauta te Velsen, (Holland), Santpoort Fröbelschool. HL 304. 15 (1 In 1874 is het kerkhof alsnog aangelegd: De Biezen, in Santpoort-Noord, de oudste begraafplaats in de gemeente. Het park is ontworpen door de bekende tuinarchitect L.P. Zocher, een van de bekendste tuin- en landschapsarchitecten in ons land. Louis P. Zocher was, samen met zijn vader Jan D. Zocher, gespecialiseerd in de meer romantische Engelse landschapsstijl (Zie hierover ook artikel 9 Een liefde in Kennemerland Zocher heeft veel bekende tuinen aangelegd, zoals het Vondelpark de Keukenhof en de begraafplaats Westerveld in Driehuis. De Biezen is een provinciaal monument. De parkaanleg, het toegangshek (1874) en de doodgraverswoning uit 1907 zijn beschermd. Verspreid over het terrein zijn zeven oorlogsgraven te vinden. (2) De Dorpskerk in Santpoort, Henk Reefhuis, Santpoort 1994 Afb.8 Stationsweg Bosbeek in 1903, nu Wüstelaan genoemd (Collectie W. Metselaar). (1) De Wüstelaan is vernoemd naar de Amsterdamse koopman Justus Rudolf Wüste gehuwd met baronesse Olga Von Gotsch. Wüste was in Amsterdam gemeenteraadslid. Olga Von Gotsch werd in 1879 eigenaresse van Spaarnberg (3). In 1894 vestigde het echtpaar zich op Spaarnberg. Het tweetal was zeer betrokken bij het sociale leven in Santpoort. In opdracht van de baronesse werd in 1890 een "bewaarschool" gebouwd, met een onderwijzerswoning in de Chaletstijl. Deze school staat nog steeds aan de Wüstelaan 77 79. Het echtpaar was beschermheer en -vrouw van het muziekkorps Wilhelmina. Het kinderloze echtpaar is begraven op begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord. De belangrijkste noord- zuidverbindingen liepen via de Rijksstraatweg en de Hoofdstraat of via de Wüstelaan en de huidige Bloemendaalsestraatweg. (2) Zie voor de Salon van Velsen het artikel Madeion Székely- Lulofs (3) Over Spaarnberg: zie het artikel Jacobus Craandijk wandelde naar Spaarnberg Afb.9 Bewaarschool gebouwd door mevrouw Wüste (Archief familie Vorstman).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2014 | | pagina 9