Maranatha: kliniek vol rust en leven 7. Wederopbouwdatabank Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Ongeveer 10 jaar geleden heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de voormalige Rijksdienst Monumentenzorg, een onderzoek in gang gezet naar wat er uit de wederopbouwperiode monumentwaardig is en nog niet als zodanig was vastgesteld. Er mochten ongeveer 200 nieuwe monumenten uit deze periode bijkomen. Het onderzoek is gedaan door literatuuronderzoek te plegen en daarbij categoraal onderwerpen bij de kop te pakken, bijv. spoorwegstations, kerken. Het resultaat was een lijst met ongeveer 1000 objecten, die in allerlei publicaties voorkwamen, zoals bijvoorbeeld in het Bouwkundig Weekblad. Wat betreft Velsen heeft het geleid tot 59 verwijzingen, waarvan zeven in Santpoort. Van de voor Santpoort genoemde objecten is alleen de villa Syrinx aan de Harddraverslaan 60 in Santpoort-Zuid, gebouwd in 1960 naar een ontwerp van Rietveld, een provinciaal monument. De lijst van 1000 is niet volledig, en wordt alleen nog passief beheerd. Iedereen kan zijn suggesties of opmerkingen kwijt (info@cultureelerfgoed.nl) door met nieuwe objecten te komen of onvolkomenheden of wijzigingen te melden. Na controle door RCE worden deze dan al dan niet opgenomen in de databank. Twee objecten van de zeven Santpoortse objecten op de lijst hebben wij opgenomen in ons verhaal, de politiepost annex hulppostkantoor aan de Hoofdstraat/hoek Wüstelaan en het station Santpoort-Noord. Bronvermeldingen Dick Groeneveld en Jos Diekstra Geertruida Margaretha Dolleman en Maria Groeneveld zijn twee zusters die geloof als basis van hun leven zien, een anker dat hen altijd houvast biedt. Ook hun daaruit voortvloeiende visie op mens en maatschappij delen zij. Ze zien het als hun taak iedereen bij te staan, ongeacht godsdienst of politieke achtergrond. maatschappelijk werk, dit zonder enige vorm van subsidie. Het vrijstaande huis, gebouwd in 1903 naar een ontwerp van de Haarlemse architect C. Smink jr, krijgt de naam "Rusthuis Kennemerland". Aangezien hun hart ook bij het pasgeboren leven ligt, besluit Maria Groeneveld een opleiding tot kraamverzorgster te volgen. In 1933 heeft zij het begeerde diploma in haar schort. Het rusthuis raakt al snel bekend in de wijde omtrek, met als gevolg dat er binnen twee jaar een nijpend gebrek aan ruimte ontstaat. Villa Valckenhoef In 1933 krijgen de zusters de mogelijkheid hun intrek te nemen in een veel ruimere behuizing aan de J.T. Cremerlaan: villa Valckenhoef, opgetrokken in 1905 in Engelse bouwstijl (momenteel opgesplitst in twee wooneenheden en liggend aan de Roos en Beeklaan 37). Nu duikt ook de naam "Maranatha" op. De villa wordt grotendeels omringd door bos. Het bosje, dat nu tussen Dr. De Grootlaan en de Santpoortse Dreef ligt, wordt nog steeds het Maranathabos genoemd. Zusterwerk Velen van ons zullen in het ouderlijk huis tijdens een thuisbevalling zijn geboren of wellicht in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Of verder nog. Een groot aantal ouderen uit Santpoort en omgeving heeft echter het levenslicht gezien in de kraamkliniek Maranatha, geleid door twee gepassioneerde zusters. Dit artikel neemt u niet alleen mee langs de verschillende locaties waar Maranatha was gevestigd, maar laat u ook de strijd zien die de zusters hebben gevoerd. En dat alles in het Santpoortse. In den beginne "Rusthuis Kennemerland" Op 1 augustus 1931 starten de zusters, van wie Geertruida Dolleman in 1921 een studie heeft gevolgd in het Academisch Ziekenhuis in Groningen, in een pand aan de Hoofdstraat 119 (nu 133) hun sociaal en 21 Afb. 16 Station Santpoort-Noord, 1958. Bron: foto Utrechts Archief (1) Marshallplan - Wikipedia en vele andere publicaties (2) Dick Visser - interview door J.O.Baron, 22 januari 2015 (3) Rapport over Santpoort - Monumentencommissie Velsen, 1989, door mevr.drs. J.A.van der Aar. Hieruit historie en opbouw van Santpoort. (4) "Velsen herrijst-Basisplan van de Wederopbouw in Velsen, 1946 - hieruit de basisplankaarten Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid, en copieën van documenten. (5) Noord Hollands Archief, Jansstraat, Haarlem - vergaderverslagen van de Commissie voor de Wederopbouw van Velsen 1945 - 1949. Toegangsnr. 1844, nrs C2489 en C2490. (6) www.santpoort.inoudeansichten.nl - verzameling Willem Metselaar. Bewijs doorbraak Terrasweg naar Hoofdstraat vóór 1940. (7) NHA Jansstraat Haarlem - projectdossiers. - toegangsnr. 1844 C2625 Westindische buurt, Santpoort Noord - idem C2690 Burg.Weertsplantsoen, Santpoort-Noord - idem C2662/3 van Dalenlaan 1953 - 1955 - idem C2665/6 van Dalenlaan 1954- 1960 - idem C2688/9 v.d. Bergh van Eijsingaplantsoen 1958 - 1961 Santpoort-Zuid - toegangsnr. 1836 nr. 899 v.d. Bergh van Eijsingaplantsoen 1964 - 1966 Santpoort-Zuid (8) Stations en Dienstwoningen Nederlandsche Spoorwegen Publicaties door Victor Lansing, Utrecht - www.issuu.com/railtrash/docs/spoorwegstations/1 - http://www.railtrash.net/wodw.html (9) Brederoderoute, uitgave Stichting Santpoort 2001, over naamgeving Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid (10) De Zandpoort nr. 16 najaar 2003 Villa Syrinx (Rietveld in Santpoort) door Pim Boer (11) Wederopbouwdatabank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, www.wederopbouwdatabank.nl 20 Afb. 2 Rusthuis "Kennemerland" in 1933, Hoofdstraat 119. Bron: Archief familie Van Duyn Afb. 1 De twee zusters in de 1940 in de tuin van de villa Valckenhoef. Links zuster Dolleman en rechts zuster Groeneveld. Bron: Archief familie Groeneveld

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2015 | | pagina 12