D e NSB (Nationaal-Socialistische Beweging) wil wel bijspringen door een geschikt huis te vorderen, maar hier wordt door de zusters niet op ingegaan. Wat zij wel doen is voedsel en zo nodig ook onderdak bieden aan De naam Maranatha past goed bij de christelijke achtergrond van beide zusters en de idealen die zij in het dagelijkse leven trachten te verwezenlijken. Het pand aan de Burgemeester Enschedélaan blijft intussen niet ongebruikt. Het verzet zoekt contact met de zusters van Maranatha, zij hebben immers nog de sleutels van het pand dat ze helaas hebben moeten verlaten. Zo kan het verzet het vroegere onderkomen gebruiken voor huisvesting van onderduikers en daar wordt ook het bekende illegale pamflet van Trouw gestencild. Afb. 4 Maranatha in villa Valckenhoef aan de J.T. Cremerlaan in de winter van 1942 Nu Roos en Beeklaan 37. Bron: Archief familie Groeneveld In dit huis is, althans voorlopig, voldoende ruimte. Maar hun levenshouding, hun liefdevolle inzet en empathie met een ieder van welke komaf dan ook, werpen hun roem vooruit. Het aantal kraamvrouwen dat Maranatha bezoekt, stijgt snel. Maranatha heeft twee verschillende betekenissen, naar gelang de manier waarop men het aantal letters splitst. Maran atha betekent: "Onze Heer is gekomen", of duidelijker: "Jezus is als onze Heer gekomen". Dit staat gelijk met een geloofsbelijdenis betreffende Jezus' aardse leven. Hij is onze Heer. Splitst men het woord echter anders en leest men marana tha, dan betekent dit: Onze Heer, kom! Dit is dan een dringende bede, gericht tot Christus, waarbij raakt vol, soms zo vol, dat de zusters zelf af en toe een plekje op de grond moeten zoeken om te kunnen slapen en zodoende weer twee extra plekken te creëren. Maran atha of Marana tha Afb. 6 De moeder van Rie Groeneveld in 1934 in de tuin van Val ckenhoef bezig met verstelwerk. Bron: Archief familie Groeneveld men vraagt om zijn wederkomst in heerlijkheid. Hoe dan ook, de instelling gaat met de naam Maranatha als één woord door het leven. In de oorlog In december 1942 moet Maranatha op last van de Duitse bezetter uit de villa weg. Zaak is nu een gelijkwaardig onderkomen te vinden en dat is niet makkelijk. Uiteindelijk verhuizen de zusters naar villa Veelzicht op Afb. 5 J.H. Groeneveld-Mosmans in 1940 aan het werk in de tuin van Valckenhoef. Bron: Archief familie Groeneveld En dan breekt de oorlog uit. Op 10 mei 1940 volgt de eerste evacuatie van IJmuiden. Vele kraamvrouwen uit die plaats worden opgenomen in Maranatha. De villa 22 "noordgangers", onderduikers, kinderen uit het dorp en andere personen uit de omtrek die ernstig van de honger Afb. 8 Rob Groeneveld en tante Rie bij Veelzicht. Bron: Archief familie Groeneveld te lijden hebben. Begrijpelijk dat het huis steevast vol zit. Villa Zorgvrij biedt uitkomst Afb. 7. Villa Veelzicht, Burg. Enschedélaan 37, op de hoek van de Terrasweg. Bron: Foto D. Groeneveld de vijfsprong aan de Burgemeester Enschedelaan 37, waar ze hun werk voortzetten met het gereduceerde aantal van 17 patiënten. Er volgt een nieuwe evacuatie in september 1941. Santpoort-Noord moest worden ontruimd. Het lijkt er op, dat de zusters Dolleman en Groeneveld hun werk moeten stilleggen. Ze wijken uit naar Haarlem-Noord, waar zij twee oude patiënten verzorgen. De rest hebben zij blijkbaar toch elders weten onder te brengen. Het verzet Maar het tij keert. Begin 1945 kunnen zij terugkeren naar hun "oude stek" aan de Burgemeester Enschedélaan. Daar komen uiteindelijk zoveel aanvragen binnen, dat het huis te klein wordt. Afb. 9. Villa Zorgvrij, later genoemd Huize Us Honk. Bron: Verzameling www.santpoort. inoudeansichten.nl van Willem Metselaar üüüüüiiwmjf ijs In september 1944 moet de heer Lieuwe Bangma, al meer dan twintig jaar de eigenaar en bewoner van de villa Zorgvrij aan de Wüstelaan 94, vanwege zijn illegale activiteiten onderduiken. Ook vinden er weer evacuaties plaats. Het huis komt daardoor leeg te staan. Zuster 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2015 | | pagina 13