WM Dolleman en zuster Groeneveld benaderen hem op zijn onderduikadres en weten hem over te halen zijn huis voor de rest van de oorlog af te staan, met dien verstande, dat hij er na de bevrijding weer zelf kan gaan wonen met zijn gezin. De zusters gaan hiermee akkoord, zich niet bewust van het feit dat hun "jawoord" nog voor een behoorlijke nasleep zal zorgen. Dan moet nog toestemming van de gemeente worden verkregen. Gelukkig heeft dr. L.S. Limborgh Meijer, hoofd van de GGD, zich al sterk gemaakt voor vestiging van Maranatha aan de Wüstelaan. De gemeente geeft haar toestemming. Op 1 februari 1945 nemen de twee zusters hun intrek in de villa, die dan de naam Us Honk draagt. (Nadat de villa in 1923 in bezit was gekomen van de Friese familie Bangma werd de naam Us Honk.) Grote zorgen Na de bevrijding blijken er naast het aantal kraamvrouwen ook vele vrouwen te zijn die uitgeput in alle rust moeten herstellen van de oorlog. De GGD in Haarlem geeft vrouwen het advies vier tot zes weken, en soms zelfs langer, in Maranatha door te brengen om hun evenwicht te hervinden. Ook geldt de kraamkliniek dan officieel als noodziekenhuis. Door de opkomende geboortegolf en de vele opgenomen "rustzoekenden" in de kraamkliniek annex rusthuis stijgt het aantal opgenomen personen in 1946 tot 100. Er is gebrek aan geschoold personeel en grote behoefte aan lakens en slopen. Vrijwel alle dagelijkse behoeften aan voeding, kleding, schoeisel en textiel zijn in de na oorlogse jaren "op de bon". Per persoon heeft men recht op een bepaald aantal bonnen voor de diverse zaken. In een kliniek als deze, waar hygiëne van levensbelang is, is er juist extra behoefte aan beddegoed en handdoeken. In geval van nood gebruikt men soms maar tafellakens. De deskundige die daar in Den Haag over gaat, beslist dat Maranatha geen recht op heeft op meer textielbonnen, want er werken onvoldoende gediplomeerde krachten. Wanneer de zusters de Commissie Prijsbeheersing in Den Haag verzoeken de kostprijs voor de verzorging te mogen verhogen, wordt dat geweigerd, terwijl elders wel toestemming wordt gegeven. Maranatha kan op die manier nooit voldoende krachten aannemen. Het is een vicieuze cirkel, maar zij geven nooit op. Het grootste probleem zal echter blijken Afb. 10 Zuster Groeneveld met een van de duizenden baby's, die zij ter wereld heeft helpen komen. Bron: Archief familie Groeneveld de noodzaak van het vinden van nieuwe huisvesting. Terugkeer of op zoek naar een nieuwe stek Na de oorlog wil de heer Bangma weer graag terug naar zijn eigen huis. Vanuit zijn onderduikadres in de Kaag is hij tijdelijk gaan wonen op Wüstelaan 35, maar in 1947 wil hij de zusters aan de door hen gedane belofte houden en vraagt ze Zorgvrij te verlaten. Zuster Dolleman en zuster Groeneveld staan voor een dilemma. Enerzijds is er de belofte die zij moeten nakomen. Anderzijds is het onmogelijk terug te keren naar villa Valckenhoef, waar de Canadezen verblijf hielden en dat door de inwoning en oorlogshandelingen flink te lijden heeft gehad. Helaas wordt de schade na hun vertrek niet hersteld. Naar verluidt raakt door baldadig gedrag van kwajongens het huis van binnen geruïneerd. De vernielingen blijken zo ernstig, dat de schade f. 9000,- bedraagt. En wie gaat dat betalen? De eigenaar is overleden en met de erfgenaam die in Indië verblijft, is geen contact te krijgen. De familie van de erfgenaam weigert op haar beurt zomaar reparaties te laten uitvoeren. Ook de gemeente haakt af. Villa Valckenhoef is dus voor beide zusters helaas geen optie meer. lees verder op pag. 29 Afbeeldingen behorende bij artikel "Wederopbouw in Santpoort 1945-1965" en "Maranatha: kliniek vol rust en vrede" Afb. 11 bij artikel Wederopbouw in Santpoort 1945-1965: VooraanzichtWillem de Zwijgerlaan 50 Santpoort-Zuid. Bron: Foto J.O. Baron, 2015 Afb. 20 Fiet huidige pand aan de Fioofdstraat 133, waar van 1931 tot 1933 Rusthuis Kennemerland was gevestigd. Bron: Foto D. Groeneveld, 2015. Afb. 19 Hoofdstraat 119, waar het Rusthuis Kennemerland werd gevestigd in 1931. 24 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2015 | | pagina 14