De gemeentekwekerij van Velsen kraamafdeling, wat er uiteindelijk toe leidt, dat per 1 september 1968 de bevallingen in Najade worden "gestaakt". Dat is ook het jaar waarin de villa Zorgvrij, waar de zusters Dolleman en Groeneveld eerder vertoefden, wordt gesloopt. In de Najadeperiode zijn maar liefst 4000 baby's geboren! Nu komt de gemeente wel over de brug en fourneert f. 75.000,- voor de nodige aanpassingen aan het gebouw om de exploitatie uitsluitend als herstellingsoord te kunnen voortzetten. Tevens worden de pensioenen van de zusters veiliggesteld als dank voor hun inspanningen voor de gemeenschap. In de periode 1968 tot 1977 blijft Najade dienst doen als rust- en herstellingsoord. Daarna wordt de villa een dependance van het Provinciaal Ziekenhuis en eindigt in feite, als men naar de doelstellingen van de zusters Dolleman en Groeneveld kijkt, hier ook het verhaal. Oogst Margaretha Dolleman en Maria Groeneveld hebben kunnen terugkijken op een intensief en arbeidzaam leven, waar vreugde en verdriet vaak hand in hand gingen, maar waarin geloof en doorzettingsvermogen hen elke keer weer op de been hielden. Het blijft een mooie gedachte te weten dat hun namen nu nog steeds in veler herinnering voortbestaan. Maria Groeneveld: 21-11-1895 - 22-02-1961 (65 jaar) Geertruida Margaretha Dolleman: 28-08-1889 - 31-01 1965 (75 jaar) Kees Groeneveld, de broer van Marie Groeneveld, hielp zijn zus in 1937 met het onderhoud van de tuin van Valckenhoef. Hij ontmoette daar zijn toekomstige vrouw Bep Mosmans, die daar ook werkzaam was. Zij kregen samen drie kinderen. Aan de geboortes binnen de familie Groeneveld is redelijk goed af te lezen welke route de zusters tijdens hun werkzame leven hebben afgelegd. Rob Groeneveld werd in 1943 in villa Veelzicht geboren, Dick Groeneveld volgde 4 jaar later in villa Zorgvrij/Us Honk en zusje Jacqueline in 1959 in Huize Najade. Bronvermeldingen J. Morren Inleiding De gemeentekwekerij van Velsen ligt aan de Rijksweg in Velserbroek. Van oorsprong was het een particuliere kwekerij in de Hofgeest. De Hofgeest en de Velserbroekpolder vielen in het verleden voor een groot deel onder de woonkern Santpoort. In de periode dat de kwekerij in bezit was van de gemeente Velsen groeide hij uit tot een onderneming met een grote boomkwekerij, een prachtige plantenkas en broeibakken voor de teelt van plantgoed voor de plantsoenen. Helaas is dit nu niet meer het geval: de economische teruggang en de concurrentie van de gemoderniseerde particuliere kwekerijen noopte de gemeente Velsen sterk te bezuinigen op het plantsoenenonderhoud. De kas en broeibakken zijn verdwenen en de boomkwekerij is veel kleiner geworden omdat een deel van de kwekerij is verkocht. Mijn vader, Andries Morren, heeft op deze kwekerij gewerkt, zowel in de tijd dat de kwekerij in particuliere als in gemeentelijke handen was. Regelmatig vertelde hij mij over de geschiedenis van de kwekerij; hierdoor kan ik een aantal wetenswaardigheden vertellen, die in archieven niet te vinden zijn. De stichting van de kwekerij De geschiedenis van de kwekerij begint in 1896. In dit jaar hebben de smid Gerrit Keers, de geneesheer, heel- en verloskundige Willem Jan Hendrik La Lau, de timmerman Hermanus van Wort, de loodgieter Johannes Cornelis Bonarius en de wagenmaker Wilhelmus Cats een perceel in bezit aan de Rijksstraatweg, nu de Rijksweg. Zij woonden allen in Velsen. Het perceel was onderverdeeld in een weiland, een erf en een stukje bosgrond. Het perceel lag ter hoogte van de huidige gemeentekwekerij van Velsen. Zij verkochten dit perceel in 1896 aan Pieter Hulsebosch Corneliszoon, een bloembollenkweker en koopman uit Overveen voor 25.000 gulden.1 Hulsebosch begon hier een bloembollenkwekerij en liet in 1909 hier een schuur bouwen. Voor zover bekend bleef hij in Overveen wonen. Hij overleed in 1914. In 1916 kwam de kwekerij in bezit van Hendricus van der Schoot, een vleeshouwer uit Santpoort. Hoe hij de kwekerij in bezit kreeg is niet bekend. Nog op dezelfde dag dat hij de kwekerij verwierf, verkocht hij een deel van de kwekerij door aan Wilhelmus Bonifacius Gozeling uit Velsen voor 10.150 gulden.2 De rest van de kwekerij werd in twee delen aan anderen verkocht. Wilhelmus Gozeling was in 1890 verhuisd van Haarlem naar Velsen en ging wonen aan de Rijksstraatweg 88 (later nr. 234 of 236. De bronnen spreken elkaar hier tegen.) Gozeling was al in 1913 gestart met zijn kwekerij. We mogen er van uit gaan dat de oude eigenaar, Pieter Hulsebosch, al voor zijn overlijden was gestopt met zijn kwekerij en hem vanaf 1913 verhuurde aan Wilhelmus. Deze was getrouwd met Johanna Ausum en ze kregen vijf kinderen: Petrus Franciscus, Hubertus Wilhelmus, Wilhelmina Catharina, Christina Francina en Geertruida Johanna. Op het perceel begon hij een bloem-, vaste planten- en heesterkwekerij. De kwekerij Noord-Hollands Archief: correspondentie gemeente Velsen, mr. L. Vorstman, L. Bangma, G. M. Dolleman en M. Groeneveld Santpoort's weekblad (september 1947, december 1948) Aantekeningen D. Groeneveld "De Zandpoort" nr. 20, 2007, Stichting Santpoort: "Het verhaal van de villa "Najade" en haar bewoners". "De Zandpoort" nr. 14, 1999, pag. 28: Informatie over villa Zorgvrij/ Us Honk Ds. Arie van der Veer: betekenis van "Maranatha" 32 Afb. 1 De kwekerij rond 1930. 647 de kwekerij met schuur, 648 de woning van Jacob Rensen en 616 de boerderij van Pieter Rensen. Tekening J. Morren, naar een kadastrale wijzigingskaart uit de Beeldbank van het Noord-Hollands Archief Haarlem. 33

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2015 | | pagina 18