Een oorlogsmonument Santpoort-Zuid in Het monument is uitgevoerd in roodgebakken hardvormsteen. In het midden staat een plantenbak, boven de plantenbak bevindt zich een gedenksteen. Aan weerszijden van de plantenbak is een houten zitbank geplaatst, waarboven een tekstregel is aangebracht. Op beide uiteinden van de muur staan zachtgeel gekleurde, metalen, elektrische lantaarns. DE HOE STEDE SPA AKN-BïRt. Afb. 4 Het voormalige huis Spaarnberg, ontworpen in neoclassicistische stijl door de bekende landschapsarchitect J.D. Zocher Jr. in opdracht van de Amsterdamse bankier Adriaan van der Hoop. Bron: Noord-Hollands Archief, Haarlem Bronnen: Hermeneus LXXVI/II, Tijdschrift voor antieke cultuur; Orgaan van het Nederlands Klassiek Verbond Michiel Hegener, Op het spoor van Romeinen en Bataven: Nederland 2000 jaar geleden; Teleac, Utrecht 2003. A.V.A.J. Bosman, Het culturele vondstmateriaal van de vroeg- romeinse versterking Velsen I, dec. 1997, Academisch Proefschrift Jan Morren, Kastelen en buitenplaatsen in Velsen, Deel 1 Santpoort; Huizen, 2002 Siebe Rolle, Gisteren... haast onherkenbaar, Velsen toen en thans; IJmuiden, 1982 Jos Diekstra, Marmora Papenburgica; De Zandpoort, nr. 25, 2012 Met dank aan: L. Baron voor de waardevolle en interessante aanvullende informatie en fotomateriaal. Musea: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. Zie: www.rmo.nl Museum Het Valkhof, Nijmegen. Zie: www.museumhetvalkhof.nl Centraal Museum, Utrecht. Bijbels Openluchtmuseum in de Heilige Landstichting, Nijmegen. Voorbeeld van een Romeins huis met een Romeinse tuin. 50 Pim Boer Navraag in mijn omgeving wees uit dat weinig mensen weten dat ze een oorlogsmonument passeren als ze vanuit de Duinweg of de Willem de Zwijgerlaan naar het station van Santpoort-Zuid gaan. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik het zelf ook niet wist, terwijl ik er jarenlang dagelijks langs wandelde. De tekst op de gedenksteen luidt: 1940 - 1945 WAARD IS HET VIJF JAREN GESMACHTTE HEBBEN, NU OPSTANDIG, DAN WEER GELATEN, EN NIET EEN VAN DE ONGEBORENEN ZAL DE VRIJHEID OOIT ZO BESEFFEN. 5 MEI 1945 Niet vermeld wordt dat de tekst een citaat is uit het gedicht Na de bevrijding van J. C. Bloem (1887-1966), waarin de dichter uitspreekt wat het leven waard is en dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn. De niet te verdragen onderdrukking was ten einde. Niemand die dit Afb. 1 Oorlogsmonument ter herinnering aan de gevallenen in de Tweede wereldoorlog 1940-1945 bij het station in Santpoort-Zuid, mei 1946. Bron: Foto P. Boer 51

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2015 | | pagina 27