Colofon Inhoud Voorwoord Wederopbouw in Santpoort 3 1945-1965 Maranatha: kliniek vol rust 21 en vrede De gemeentekwekerij van 3 3 Velsen Romeinse invloeden in de regio Velsen 45 Een oorlogsmonument in Santpoort-Zuid 51 DE ZANDPOORT nr 28, 2015 De Zandpoort is een uitgave van de Stichting Santpoort. Bestuur Stichting Santpoort E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter 023 - 5382640 N.J. van Zanten, vice-voorzitter P. Vogel-Massée, secretaris 06-30423887 G. van 't Hof, penningmeester M.G. de Groot, algemeen bestuurslid Contact: Stichting Santpoort Postbus 21 2080 AA Santpoort - Zuid www.stichtingsantpoort.nl email: stichtingsantpoort@gmail.com Rekeningnummer: NL 16 INGB 0003606774 Redactie: Lieke Baron Jos Diekstra Lay-out: Kim Langenberg Druk: Style Mathot, Haarlem Stichting Santpoort 2015: Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen en afbeeldingen uit deze uitgave is vooraf schriftelijke toestemming van de redactie vereist. Errata De Zandpoort nr. 27, 2014, zie pagina 52 Afbeelding voorkant: Foto van de voormalige villa Zorgvrij aan de Bloemendaalschestraatweg 1, de huidige Wüstelaan in Santpoort. De villa is in 1899 gebouwd in opdracht van Willem de Clerq, landbouwer en beheerder van gronden, gehuwd met Jonkvrouwe Henriette Teding van Berkhout. Hij is ook de stichter van boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. Het omringende gebied is aangelegd naar een ontwerp van J.D. Zocher Jr. met nog een waterpartij met een zogenaamd eilandje van Zocher, zicht baar vanaf de Wüstelaan. Een dergelijke aanleg is kenmerkend voor deze beroemde landschapsarchitect. Na de dood van De Clerq blijft zijn weduwe er tot 1921 wonen. In 1923 komt het huis in handen van de Fries Lieuwe Bangma. Vanaf 1927 krijgt de villa de Friese naam "Us Honk". Er worden nog gronden bijgekocht. Van 1945 tot 1948 was in Zorgvrij de Kraamkliniek annex Rusthuis Maranatha gevestigd. Omstreeks 1968 wordt de villa verkocht aan de familie Kat. Zij laat de villa slopen en bouwt op dezelfde plaats een nieuw huis. Bron tekst: De Zandpoort, nr. 14, 1999. Bron afbeelding: Familiearchief G. Zonnenberg-Bangma. Afbeelding achterkant boven: Eerste uitwerking basisplan West-Indische buurt, Santpoort-Noord, 1949. Bron: Noord Hollands Archief, projectdossiers Velsen, toegangsnummer 1844 Afbeelding achterkant onderaan: Toegangspoortje voor achterom van de in carrévorm gebouwde huizen, West-Indische buurt, 1949 Bron: Foto M G de Groot, 2015 Outger Baron en Murk de Groot innnnnnnr^ Dick Groeneveld en Jos Diekstra Jan Morren Pim Boer Pim Boer 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2015 | | pagina 2