uitverkocht; de beschrijving is nu gedigitaliseerd en voor iedereen op de website www.stichtingsantpoort.nl na te lezen en te downloaden voor eigen gebruik. Wandelnet werk Noord-Holland verwijst naar de route. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan is de bewegwij zering wel opnieuw uitgegeven en aan de donateurs aan geboden. Ook elke nieuwe donateur ontvangt een gratis exemplaar. Het Brede Rode Lint In 2003 heeft Stichting Santpoort n.a.v. een project van Kunst en Cultuur Noord-Holland "Land in Zicht" een aantrekkelijk subproject samen met de Stichting Ons Bloe- mendaal georganiseerd: Het Brede Rode Lint. 18 weken lang waren er lezingen, steeds over een ander aspect van het landschap van Kennemerland, dat alles bij kaarslicht in de torenkamer van de Ruïne van Brederode, met daaraan gekoppeld elke zondag na de lezingen een (fiets)excursie. Dit project is zo succesvol dat in 2004 een nieuwe serie van start gaat rond het thema verdedigingswerken door de eeuwen heen onder de titel: "Merck toch hoe sterck" wapenfeiten, strijd en verdediging in Kennemerland, daar bij aansluitend bij het onderwerp van de landelijke Open Monumentendagen van dat jaar. In de jaren daarna organiseert de stichting, als zich een geschikt een onderwerp aandient opnieuw korte series kaarslichtlezingen op de Ruïne. Het Brederodejaar Voor het van de grond komen van Het Brederodejaar 2016 heeft de stichting zich enorm ingespannen. Meer dan een Een druk bezochte kaarslichtlezing in de Ruïne in het kader van Het Brede Rode Lint2016. Drs. Sander Wassing vertelt over Hendrik van Brederode, Grote Geus, en zijn indrukwekkende rol in onze geschiedenis. jaar lang is ze vertegenwoordigd bij alle overleggen in de betrokken gemeenten Velsen, Heerhugowaard en Vianen. Samen met de Engelmunduskerk in oud-Velsen heeft ze Het Brede Rode Lint met 8 lezingen en excursies georga niseerd. Als afsluiting van dit jaar is samen met de Vrienden van de Dorpskerk in Bloemendaal een busexcursie naar Vianen georganiseerd, die een groot succes was. Wat steeds weer terugkeert en wat daarin is veranderd in de loop van de jaren Tot zover de greep uit 40 jaar activiteiten van de Stichting Santpoort. Wat rest zijn jaarlijks terugkerende activiteiten. Tijdens de feestweek is er op de jaarmarkt tijdens de Sant- poortse feestweek altijd een stand te vinden van de orga nisatie om belangstellenden meer informatie te geven en vooral om te laten zien hoe voorzichtig wij met ons dorp Santpoort moeten omspringen en natuurlijk probeert men donateurs te werven. Literaire Fietstocht o.l.v. Pim Boer, schrijver van een uitgebreid literair-historisch artikel in De Zandpoort 2014. Daarnaast zijn er lezingen en de excursies in en rond Sant poort. De Zandpoort is de jaarlijkse uitgave, waarin de historische beschrijvingen worden gepubliceerd. Ze wordt elk jaar gepresenteerd tijdens een gezellige bijeenkomst. De communicatie met de donateurs over de lopende za ken verloopt nog steeds vooral via de Nieuwsbrieven, die een paar keer per jaar uitkomen. Digitalisering en Website Op dit moment verloopt de donateursadministratie en de verzending van de nieuwsbrieven en de tussentijdse 24

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 26