Fietstocht o.l.v.Jan Morren langs de historische boerderijen in Velsen in 2008. berichtgeving vrijwel volledig digitaal. Op de in 2014 geheel vernieuwde website (2009) zijn de nieuwsberichten en achtergrondinformatie te vinden en kunnen mensen contact met de stichting opnemen en vragenstellen. De oude en uitverkochte uitgaven van De Zandpoort en andere publicaties worden op dit moment gedigitaliseerd en zullen dan via het Noord-Hollands Archief zijn in te zien. Tot besluit Opvallend is, dat de stichting zich in het eerste jaar al af vraagt of het zin heeft door te gaan. Men krijgt nogal eens nul op het rekest en brieven worden af en toe niet beant woord en indien dat wel het geval is, dan wordt inhoude lijk soms niet op de gestelde vragen ingegaan. Men besluit door te zetten: Maar wij zijn vastbesloten in het belang van ons dorp en zijn bewoners, te blijven trachten onze taak te vervullen en het nimmer zo ver te laten komen dat ons werk gestaakt zal moeten worden." Dit credo zal de komende 40 jaar zijn geldigheid behouden. Spagaat Uit dit overzicht blijkt duidelijk dat het voor de Stichting Santpoort niet altijd makkelijk is geweest gestelde doelen te bereiken. In dat gegeven schuilt ook een zeker gevaar. Want tot hoe ver moet je gaan? Zij heeft vanaf de oprich ting te maken gehad met het gevaar in een spagaat te belanden. Enerzijds bestaat de drang, nee historisch gezien zelfs de morele plicht, landschap en historische objecten te bewa ken, zodat onze kinderen/kleinkinderen en die van hen ook nog een mooie woonomgeving aantreffen, anderzijds is er de kans door bewoners te worden gezien als een select groepje, dat niets wil veranderen en altijd dwars ligt. Met name in de beginjaren waren de mogelijkheden tot inspraak en beïnvloeding van de overheid en de politiek geringer dan nu. Ook was er op allerlei terreinen nog geen beleid geformuleerd, zodat de burger regelmatig werd overvallen door nieuwe plannen, die niet konden worden getoetst aan regelgeving en waartegen je alleen ja of nee kon zeggen. Vandaar dat de Stichting vroeger regelmatig rechtszaken voerde om de gemeente en andere overheden te dwingen duidelijk beleid en regelgeving te formuleren. Gelukkig heeft de stichting de laatste tien jaren maar een paar rechtszaken hoeven te voeren, en één daarvan al eerder in dit verhaal gememoreerd, betrof de rechtsgeldigheid van de statuten. De geschiedenis van de afgelopen 40 jaar toont duidelijk aan dat de Stichting Santpoort haar nut bewezen heeft, ook al is zij niet in al haar acties geslaagd. Hoewel lang niet alle doelen zijn bereikt, heeft de stichting in veel gevallen zodanige invloed kunnen uitoefenen, dat al te rigoureuze plannen in meer of mindere mate zijn bijgesteld. En dat is hoe dan ook winst. Een enkel plan is zelfs definitief in de onderste la beland. Er moet blijkbaar een instantie zijn die alert is op verande ringen in en om Santpoort. Meermalen is pijnlijk duidelijk geworden, dat veranderingen waren doorgevoerd voordat men er erg in had. Terugdraaien achteraf is dan niet meer mogelijk. Het zou jammer zijn als er geen waakzaam oog vanuit de dorpsgemeenschap is op verdere ontwikkelingen. Gelukkig houdt Stichting Santpoort de vinger aan de pols, informeert leden en belangstellenden en komt in actie als 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 27