het nodig is. Ook wordt meegedacht en een alternatief gezocht. Ze draagt zeker ook haar steentje bij in de kennisover dracht van de rijke historie van Santpoort. Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van een groot aantal trouwe donateurs en de hulp van een lange rij bestuursleden en medewerkers. Dit artikel eindigt, waar het begonnen is, namelijk bij de oprichters van de Stichting Santpoort in 1976. Zij schreven woorden die de bestaansgrond van de stichting, ook nu, duidelijk weergeven: "Overal in het land wint de overtuiging aan kracht, dat de groei van het nieuwe niet verworven mag worden op vol ledige ondergang van het oude en dat alles wat wij in ons land nog aan natuurschoon en oorspronkelijk landschap hebben, bijzonder zuinig behandeld moet worden." Deze constatering kan een donateurschap van de Stichting Santpoort meer dan waard zijn. Bronvermelding: - Twintig jaar Stichting Santpoort, P. Lokhorst, De Zand poort, 1996 - Bescherming van een stukje "Zegepralend Kennemer- land", 30 jaar Stichting Santpoort in vogelvlucht, J. Diekstra en L. Baron, De Zandpoort, 2006. - Nieuwsbrieven/bulletins Stichting Santpoort, 1977-2016 - Jaaruitgaven Stichting Santpoort, 1976- 2016 Op gevaar af iemand te vergeten, willen wij graag een overzicht geven van de bestuursleden en medewerkers die betrokken waren en zijn bij het werk van de stichting. Bestuursleden V-naam A-naam functie van tot L.F. de Groot voorzitter 1976 1990 A.K. de Vries-de Haan secretaris 1976 1979 M.H. Pardoen penningmeester 1976 1977 M. Jongkind-Moonen bestuurslid 1976 1980 J.J.E. van Baarsel bestuurslid 1976 1983 L. Vermande-Deinum bestuurslid 1976 1979 vice-voorzitter 1980 1990 voorzitter 1990 1994 bestuurslid 1994 1999 L.H. Kloek bestuurslid 1977 1981 G.A.B. Bovendeert publicaties 1977 1981 M.J. ten Have penningmeester 1978 1984 A.G. van der Kraan-Keijer secretaris 1979 1980 B. Ausma secretaris 1980 1982 H. Kruger secretaris 1982 1984 bestuurslid 1984 1999 penningmeester 1999 2003 J.G. Teunissen penningmeester 1984 1990 H.M. Molenaar-Westerman secretaris 1984 1998 H.N.M. Kerssens penningmeester 1990 1998 P.H. Lokhorst bestuurslid 1992 1994 voorzitter 1994 2000 B. Oosterop bestuurslid 1998 2003 26

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 28