Colofon DE ZANDPOORT nr 29, 2016 De Zandpoort is een uitgave van de Stichting Santpoort. Bestuur Stichting Santpoort E.D.W.M. Baron-Verhulst, voorzitter 023 - 5382640 N.J. van Zanten, vice-voorzitter Secretaris - vacature G. van 't Hof, penningmeester M.G. de Groot, algemeen bestuurslid Contact: Stichting Santpoort Postbus 21 2080 AA Santpoort - Zuid www.stichtingsantpoort.nl email: stichtingsantpoort@gmail.com Rekeningnummer: NL 16 INGB 0003606774 Redactie: Lieke Baron Jos Diekstra Annette Koster Lay-out: Hans Scholte Druk: StyleMathöt, Haarlem Stichting Santpoort 2015: Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen en afbeeldingen uit deze uitgave is vooraf schriftelijke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding voorkant: Afb. voorkant: Boerderijcomplex Middenduin. De woning die vanaf de weg is te zien, is 17de eeuws. De andere woningen zijn 18de eeuws, de agrarische gebouwen zijn 19de eeuws. Sinds de jaren zeventig is het gehele complex op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Als Gedeputeerde Staten de plaatsing op de lijst ongedaan wil maken, protesteert de Stichting Santpoort daar hevig tegen en GS trekt het beroep in. Het gehele complex is dan eigendom van de provincie Noord-Holland; het wordt beheerd en doorverhuurd door het Provinciaal Ziekenhuis in Bloemendaal. Het onderhoud laat zeer te wensen over en de stichting dringt regelmatig aan op beter beheer. Een Onbewoonbaarheidsverklaring, waarna tot sloop kan worden overgegaan, is al in de jaren 1957-1959 aangevraagd; deze wordt door de kantonrechter in Haarlem geweigerd: het geheel is in redelijke staat dankzij het onderhoud door de huurders, die dit zelf betalen. Er komt een werkgroep, o.a. bestaande uit de gemeentearchivaris Siebe Rolle, de historicus J. van Venetiën, de heren Vons en Arends van de Archeologische Werkgroep Velsen, de heren De Groot, Bovendeert en Kloek namens de Stichting Santpoort en S. de Jong namens de Stichting Historische Boerderijen-Onderzoek te Arnhem. Uiteindelijk is het complex bewaard gebleven en gerestaureerd. Bron: Foto F.C. van der Horst Afb. Achterkant: Deel van een "Caerte van Schoten ca. 1525". Goed te zien zijn kasteel Brederode in de Wildernisse, de stellingmolen als voorganger van huidige molen De Zandhaas, de Patriciuskapel op een kruispunt van wegen op dezelfde plek, waar nu nog de kruising van de Hoofdstraat met de Vlugthovenstraat en Huis Ten Biltstraat (vroegere Westlaan) is. Bron: Beeldbank NHA Afbeeldingen van Willem van Brederode en Hillegonda van Voorne en het Wapen van Brederode. Door reconstructie aan de hand van botresten, zijn deze natuurgetrouwe beelden van het echtpaar tot stand gekomen. Bron: Huis van Hilde, Castricum.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 2