aMarkt Jan Gijzenvaart Hoek en Vaart Sinneveld Grens met Bloemendaal Afb. 2: Kopie uit 1715 van de kaart van Jan Van Leeuwen uit 1679 met de ligging van enige blekerijen gelegen ten noorden van de Jan Gijzenvaart onder Velsen. Ter verduidelijking zijn enkele ori├źntatiepunten aangegeven. Origineel met pen en penseel op perka ment. Archief Stichting Historisch Schoten. Jan Gijzenvaart toen eindigde bij de blekerij Berckenrode. Het naamloze beekje dat daar nu onderaan de voet van de steilrand stroomt, heeft in 2014 de naam Berckenrode- beek gekregen. De beek loopt langs het Oranjeveldje, gaat onder de weg en de spoorlijn door en komt in de Jan Gijzenvaart, die hier tegen de spoorlijn doodloopt. Verdere bemoeienissen van de Brederodes de Jan Gijzenvaart en de duinen In 1643 waren er plannen om weer te gaan afzanden. De bestaande vaart moest daarvoor worden verlengd en uitgediept ten behoeve van het vervoer van het zand. Bij de blekers vielen de plannen niet in goede aarde. De toevoer van voldoende welwater is een kwetsbaar proces en in het verleden was er al vaak een tekort aan water ten gevolge van het afzanden. Zij tekenden protest aan bij het Hof van Holland. De toestemming voor het verlengen en uitdiepen van de vaart en het afzanden van meer duinge bieden werd toch gegeven. Wel onder voorwaarden dat de afgezande duinen moesten worden herbeplant om geen overlast van stuifzand voor anderen te veroorzaken. In de loop van de tijd bleek de waterhuishouding zich voor de blekers ongunstig te ontwikkelen. In 1657 gaf Louise Chris tine van Solms-Braunfeld, weduwe van Johan Wolfert, 16e heer van Brederode, daarom toestemming om onderaan de steilrand een sloot te graven, waardoor er weer meer welwater uit de Wildernisse kon stromen ten behoeve van de blekerijnijverheid. In 1687 bleek dat dit niet voldoende was en vroeg men opnieuw de sloot te mogen verlengen. Afb. 3: Perceel fam. HartoghoekBl.daalsestr.weg-Kerklaan 29 f i \!i i H11/ K n/<t ft

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 31