Afb. 6: De Blauwe Druif. Beeldbank Noord Hollands Archief. bruggetje werd wel een "wip" genoemd. Het was een ophaalbrug, zodat een boot niet eerst de mast moest strijken om er door te kunnen varen. Het Schoterkerk- pad heette aanvankelijk Hodsonlaan, vernoemd naar de eigenaar van de buitenplaats Sparen Hoven, die in Haarlem-Noord lag en grensde aan Jan Gijzen. Later werd de benaming Kerklaan(tje) gebruikt en nog later kreeg het pad de officiële naam Schoterkerkpad, in de volks mond het Zwarte pad. De katholieke bewoners van het buurtschap Jan Gijzen liepen destijds over het langs de vaart aangelegde pad naar hun kerk in Schoten. De naam het Zwarte pad had te maken met de verharding van het pad met restanten van kolen en kolengruis. Halverwege de vorige eeuw had het Provinciaal Ziekenhuis namelijk onder het pad een verwarmingsbuis laten aanleggen om stadsgas van Haarlem naar de instelling te transporteren. PZ was verantwoordelijk voor het onderhoud en dichtte de gaten in het pad met kolen en gruis. Toen in 1865 de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschap pij begon met de aanleg van de lijn Haarlem - Uitgeest, is de bevolking snel toegenomen. Door de snelle verbindin gen met de grote steden vestigden forensen zich graag in deze rustige streek. In het begin van de twintigste eeuw is de naam Jan Gijzenvaart veranderd in Bloemendaalse- straatweg; het gehucht Jan Gijzen werd tot eind december 1946 Santpoort-Station genoemd en kreeg vanaf dat moment de naam Santpoort-Zuid.(2) Demping van de Jan Gijzenvaart De vaart is in gedeelten gedempt. In 1917 is de gemeente Velsen begonnen met het dempen van het gedeelte van de vaart ten zuiden van de huidige Dekamarkt. Er kwamen zoveel klachten over de stank, dat de vaart in rioolbuizen ondergronds werd gebracht, weliswaar niet verder dan tot aan de "Blauwe Druif". Tot daar moest de vaart namelijk bereikbaar blijven voor schuiten van 9 tot 10 meter lengte tot het moment dat het tuinbouwperceel achter het koffiehuis bestemd werd tot bouwterrein. In 1935 schreef de Vereniging Santpoorts Bloei, die het welzijn, toerisme en cultuur in Santpoort wilde bevorderen, een verzoek aan Burgemeester en Wethouders om het deel tot aan de spoorlijn vanwege de stankoverlast ook te dempen. Eerder was de vaart meerdere malen uitgebaggerd, maar door vuilstort van omwonenden en het hier uitmondende riool was de stank vaak niet te harden. Niet lang daarna is de vaart gedempt. De vaart die nu doodloopt tegen de spoor lijn aan de kant van het Schoterkerkpad wordt nog wel gevoed met helder water uit de welsloten die onderaan de Vinkenbaan lopen. De familie Brederode, betrokken bij het ontstaan van Santpoort-Zuid, wordt zeker niet vergeten; ze blijft voort bestaan in de namen van de Brederode Daltonschool, het Brederodehuis, de Brederodeberg, de Brederoodseweg en uiteraard de Ruïne van Brederode. Bronnen NHA, Stadsarchief Haarlem loketkast 7-10-7 F. van Geldorp, Santpoort 't Playsante Buyten, 1962, Haarlem W.P. Ruigrok en H.C. Wieringa, Schoten, toen Haar lem-Noord nog Schoten was, deel 1, Santpoort-Haarlem, 1985 J. Morren, Blekerij van de heer Berckenrode, De Zand poort, nr. 25, 2012 W. van Hooff, De kerk van Jan Gijzen lag in... Schoten, De Zandpoort, nr. 26, 2013 S. Rolle, Memoriaal van Velsen, Een Sociaal Econo mische beschrijving tot 1900, Groen IJmuiden, 1985 J. O. Baron en M. de Groot, Wederopbouw in Sant poort 1945-1965, De Zandpoort, nr. 28, 2015 31 (2) De naam Santpoort-Zuid is tot op heden nooit officieel vastgelegd. Zie art. Wederopbouw in Santpoort 1945-1965, De Zandpoort nr. 28, 2015

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 33