De Wildernisse van Brederode Hans Schut 'ecc/e/m Afb. 1: Een deel van de kaart van de voorkant van de Kennemerduinen van het huis Brederode noordwaarts, kopie naar een kaart van Johannes van Swieten. Archief van Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden. Inleiding Wat kunt u verwachten in dit verhaal over de Wildernisse van Brederode? Wat is dat eigenlijk de Wildernisse van Brederode? Bestaat dat nog of is het geheel verdwenen. Ik zal eerst vertellen hoe het gebied ontstaan is, dan iets over bossen, oude en jonge duinen en venen vertellen en trachten aan te geven wat de Wildernisse van Brederode wordt genoemd. Omdat het gaat over een periode, waarin er nog geen kadaster was, is het moeilijk om scherpe gren zen aan te geven. Veeleer was er sprake van grenszones. Aan het eind van het artikel komen de waterhuishoud ing en de herbebossing nog aan bod. En laat ik alvast een tipje van de sluier oplichten: wat nu het Nationaal Park Zuid-Kennemerland heet met Duin en Kruidberg, Middenduinen en Heerenduinen, maar ook het Burge meester Rijkenspark in de gemeente Velsen en de Schapenduinen in Bloemendaal plus de Venen vormden ooit de wildernis van Brederode. Het feit, dat deze gebie den er nog steeds zijn, duidt op een zorgvuldig beheer in de voorbije eeuwen. Ontstaansgeschiedenis In dit artikel over wat de Wildernisse van Brederode wordt genoemd wil ik u meenemen naar een tijd ver voor er van enige bewoning in onze streken sprake is. We maken als het ware een tijdreis, die al zo'n 10.000 jaar geleden begint. De Prehistorie kent nog geen geschreven bronnen en voor informatie over deze tijden zijn we aangewezen op wat 32 h'irtm.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 34