Santpc Bloemendaal Afb. 9: Overzicht van de duinrellen in Santpoort met hun historische en huidige iiging: 9. Middeioosche beek, 10. Beek langs Sant- poortse Dreef; de oude loop van de beek begon bij de Kruidberg(III), 11.1. Schipbroekerbeek, 11.2. Zuid-Noord verbinding naar 10,12.1. Brederoodse beek, 12.2. Bosbeek (eigenlijk 'watering'), 13. 'De kleine Delft'; het kleine hoekje rondom het bedrijfsterrein is het enige restant, 14. Welsloten gelegen in de voormalige Molenduinen, 15. Bekenstelsel langs de gedempte Jan Gijzenvaart, 16. Scheysloot Velsen/Bloemendaal. De Zandpoort nr. 12,1995. 39 Midden-Herendoin-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 41