Ik nodig u uit om de wandelschoenen aan te doen en in Santpoort en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bij Duin en Kruidberg en Velserend zelf te gaan kijken welk fraais er bewaard is gebleven. Bronnen A.J. Allan, "Het Kennemer Landrecht van 1274 tot het begin van de Republiek", Amsterdam 2005 Gert Baeyens, Joop Mourik, "Lezen in het Duin", KNNV Zeist 2012 S. Barends, e.a. "Het Nederlandse Landschap een historisch-geografische benadering", Utrecht 1986 F. Beekman, "De binnenduinen van Holland en Zeeland" in Jonge Landschappen 1800-1940, onder redactie van M. de Harde, H. v. Triest, Utrecht 2007 Wim Bosman, "Prehistorische boerderijen in Velsen, een eerste verkenning", in Velisena 2003 J.K. de Cock, "Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fy- sisch-geografische grondslag", herdruk Arnhem 1980 E.H.P. Cordfunke, "Kennemerland in prehistorie en middeleeuwen", Utrecht 2006 Guus Hartendorf e.a., "Duin en Kruidberg" Haarlem 1998 C.J. v. Heenvliet 1636, "Jachtbedrijff" bewerkt door A.E.H. Swaen, Den Haag 1968 Bert Koene, Jan Morren, Fred Schweitzer, "Mid- den-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeu wen", Hilversum 2003 Carly Misset, "Een illustere familie, drie bijzondere monumenten. De Brederodes in Velsen, Vianen en Veenhuizen", 2016 J. Morren, "Kastelen en buitenplaatsen in Velsen" en diverse publicaties in De Zandpoort en Velisena. Natura nr. 5 2005, "Tien jaar Nationaal Park Zuid-Ken- nemerland", KNNV Bert Oosterop, "Duinrellen vroeger en nu", De Zand poort nr. 12 1995 Bert Oosterop, "De Santpoortse-Bloemendaalse vallei", De Zandpoort nr. 15 2002 Hans Renes, "Op zoek naar de geschiedenis van het landschap" Hilversum 2010 R. Rentenaar, "De Nederlandse duinen in Middeleeu wse bronnen tot omstreeks 1300", in KNAG Geograf isch Tijdschrift, 1977 no. 5 Rolf Roos, "Bewogen Kustlandschap", Haarlem 1995 Rolf Roos e.a., "Duinen en Mensen, Kennemerland", Velserbroek 2009 H. Schoorl e.a., "Het Duinlandschap", Utrecht 2000 H. Schut, "Terug naar de oorsprong" in 2000 jaar geschiedenis van Overijssel, Leeuwarden 1990 L.L. Thurkorn, "Velsen, Velserbroekpolder" in Arche ologische kroniek van Holland, dl. I Noord-Holland, Holland 22 1990/1991 H.A. Visscher, "Lexicon voor fysische geografie", Utrecht 1971 Mr. C.W.D. Vrijland, "Geschiedenis van Bloemendaal en Aerdenhout", Haarlem 1975 Dr. W.H. Zagwijn, "Geologie van Nederland", Den Haag 1991 Dr. J.I.S. Zonneveld, "Tussen de bergen en de zee", Utrecht 1974 Peter Zonneveld, "Een hertoch op Brederode" in Velisena 2009 idem "Duinmeiers in de Brederoder duinen te Velsen" in Velisena 2005 Dank ben ik verschuldigd aan het Noord-Hollands Archief in Haarlem, de gemeenten Bloemendaal en Velsen, het Hoogheemraadschap Rijnland, de provincie Noord-Hol land, Het Kadaster en het Nationaal Park Zuid Kennemer- land. 41

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 43