horende gronden (de huidige Weymanweide) blijven in het bezit van de Brederodes tot zij naar Vianen verhuizen. Groot of klein? De nauwkeurige plek wordt bij toeval ontdekt in 1954, als men tijdens bouwwerkzaamheden aan het winkelpand stuit op een muurfundament van gele en rode baksteen ter dikte van een meter. Het blijkt de westmuur van de kapel van Brederode te zijn. Tevens worden stukken blau we lei, overblijfselen van de dakbedekking, aangetroffen. Doordat een deel van het fundament ontbreekt, blijkt helaas niet meer vast te stellen hoe groot het bouwwerk is geweest. Nadat de kapel, waarschijnlijk begin 17e eeuw, wordt afgebroken, gebruikt men naar gewoonte de oude stenen voor nieuwbouw. Aan de overzijde van de Hoofd straat staan huisjes, waar in de achtergevel stenen van de oude kapel zijn verwerkt. Ook bij de sloop van garage Maarschalk in 1999 bleek dat er voor de fundamenten en een keldergewelf van de eerdere bebouwing stenen van de kapel waren gebruikt. Garage Maarschalk werd Afb. 4: Kruising van de Westlaan (Huis ten Biltstraat) met de Heerenwech (Hoofdstraat) met links de hofstede Eijndenhoef en rechts het huis Broekbergen met theekoepeltje, uitkijkend over het open gebied, dat nu de Weymanweide wordt genoemd. H. Tavenier, 1776. Beeldbank Noord-Hollands Archief Afb. 3: Patriciuskapel ca, 1583. De kapel is aan een kant openge broken en is dan al een ruïne. Op deze situatieschets is ook de hofstede Eijndenhoef aangegeven. Kaart door landmeter Pieter Bruinz. Noord-Hollands Archief, Archief Sint Elisabeth-of Groote Gasthuis, Haarlem. 44

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 46